Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


RUE    (Freiburg)    
zachovalý hrad
lokace :   xxxxxxxxxxxxxx /  xxxxxxxxxxxxxx

znak města Rue

     

 

Vesnice Rue stojí na zvýšeném návrší, na východním svahu horní části údolí řeky Broye. Zde v blízkosti staré obchodní cesty, která vedla od Ženevského jezera do města Moudon a dále k Avenches, a jedné silnice ve směru do údolí řeky Glâne, bylo již ve středověku vybudováno opevněné sídlo, hlídající tento vojenský strategický bod.
Již ve středověku získala obec na důležitosti, proto bylo nutné okolní území chránit. V písemných pramenech se Rue poprvé uvádí již k r. 1155 tehdy v držení menšího šlechtického rodu, vazalů ženevských hrabat. Pravděpodobné datum vzniku památky je 12. stol.
V 13. stol. byl skromný hrad Rue v bojích dobyt, vždy v tom měl prsty rod savojských hrabat, který se usadil na severu Ženevského jezera. Dvakrát byl poškozen, nejhůře v r. 1237, ale pokaždé ho majitelé nechali znovu opravit. Pravděpodobně byla v tuto dobu úroveň terénu nádvoří zvýšena sutí.
Po savojském vpádu sídlilo panstvo z Rue dále na svém hradě jako jeho předkové, ale tentokrát již ve funkci ministeriálů savojských hrabat. Nejvíce známým je savojský hrabě Petr II, jemuž je připisováno založení malé vesnice Rue, která vznikla pod hradem na jižní straně, ale byla vybudována ještě uvnitř jeho obvodové hradby. Potom se kanton Freiburg zmocnil panství s hradem Rue v průběhu Burgundských válek, a od r. 1536 byl již definitivně v jeho držení.
Od té doby byl přibližně 3 století ve vlastnictví kantonu Freiburg, poté přechází hrad Rue v 19. století do rukou soukromé osoby, jenž ji vlastní dodnes.

Základem hradní dispozice stala obrovská a solidní čtverhranná věž (donžon) na severovýchodní straně, která měla za úkol chránit přístup ke skalnaté ostrožně s dalšími stavbami. Před věží byl ve skále vylámán příkop, který bylo možné přejít po zvedacím mostě. Hradní návrší bylo přirozeně chráněno svými strmými svahy, přesto byla ke zvýšení obranyschopnosti na jeho konci vystavěna obvodová hradba. V západní části dispozice byla dále vystavěna jedna obranná věž, která ještě dnes stojí. Plocha hradního areálu byla postupně zastavěna obytnými budovami a přístavky pro služebnictvo. Původní uspořádání budov hradní dispozice zůstává však utajeno.
V savojské době bylo postaveno pět rozměrných sklepení pod budovami. Klenební oblouky byly částečně vysekány ve skále. Budova sama, která byla vztyčena na konci skalní ostrožny byla vybudována nejdříve v 17. stol. Z boku stojí jedna mohutná schodišťová věž čtvercového půdorysu, je to velmi pěkná budova z období pozdní renesance.
Freiburg nechal po r. 1618 některé nejdůležitější části konstrukcí znovu vybudovat, zejména se jednalo o ty budovy, kde měl své sídlo jejich fojt. Dále byla opravena stodola sousedící s věží a vstupní brána.Z její strany byla obvodová hradba zesílena několika barokními věžičkami. Tyto konstrukce společně se studnou, která byla vyhloubena teprve r. 1735 a několik dalších středověkých prvků charakterizuje podobu a sloh současného hradu.
V okolí památky

 hrad Villarzel

zpět na mapu Broye-Vully

hrad Surpierre (Freiburg)