Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


VILLARZEL    
zcela zaniklý hrad a jedna hradební věž
lokace :   46°45'5.15" /  6°54'58.46"

  

V r. 1214 za biskupa Bertholda z Neuenburgu (1212 až 1220) byl postaven hrad ležící v severní části vesnice Villarzel, na jedné skalní ostrožně se strmými svahy a obklopený hlubokým příkopem. Opevnění bylo zesíleno vysokou zdí okolo hradu vystavěnou v době vlády biskupa Bonifáce (1230 až 1239).
Hrad Villarzel byl dobyt, zničen a vypálen za biskupa Viléma ze Champvent (1273 až 1303) jako trest za odpor vůči vrchnosti. Hrad byl obnoven až v r. 1313 za převora kláštera St.Maire z Villarzelu. Pak byl však jeho osud velmi pohnutý.
V r. 1475 čelil hrad útoku vojenských oddílů spolčených švýcarských měst, současně byla města Lucens a Surpierre vypleněna a vypálena. Zničením těchto okolních měst byl hrad Villarzel již nechráněn a byl potom delší čas zanedbáván a postupně časem chátral a to i díky drsným povětrnostním podmínkám. Navíc lidé z okolí (tradičně) využili hradu, jak je to známo z mnoha jiných středověkých památek, jako zdroj kvalitního stavebního materiálu pro různé stavby v blízkém kraji

Do dnešní doby se zachovalo ještě několik zdí (kurtin), jedna hranolová věž, která v čase nadvlády města Bern později sloužila jako vězení, a také se dochovala předhradní terasa hradu, která se dodnes využívá jako hřbitov.
Jádro hradu (valy a příkopy) je dnes zarostlé lesem a keři. Leží za zdejším statkem na soukromých pozemcích a je veřejnosti nepřístupné. Krom toho se na předhradí zachoval starý gotický kostelík (patrně hradní), dnes využívaný jako hřbitovní kaple.

V okolí hrad Villeneuve v sousedním kantonu

 tvrz Treytorrens 

zpět na mapu Broye-Vully

hrad Rue (Freiburg)