Vaud / Waadt


Distrikt  Gros-de-Vaud - HRADY


MEX   
přestavěná tvrz a zámek

 

 

 

znak městečka Mex

Jen několik kilometrů od Lausanne směrem na Mezery a před městečkem Cossonay, leží obec Mex, jenž se může pochlubit starou dolní tvrzí ze 14. stol. v renesanci přestavěnou a horním barokním zámkem z 18. stol.

Dolní tvrz
lokace :    46°34'36.52" /  6°33'4.67"
Tvrz byla postavena někdy v pol. 14. století. Od r. 1377 patřila k majetku hradu v Cossonay, jenž stojí v ústí malého údolí Venoge. V dějinách tato tvrz nesehrála nikdy důležitou roli, protože byla vždy využívána jako letní sídlo a zdroj panské kratochvíle.
Dne 18. února r. 1585 kupuje tvrz Jiří František Charriere za 4800 zlatých Ecu vyjma okolních vinic. V r. 1656 provedl Jan František Charriere rozsáhlou pozdně renesanční přestavbu, kterou si však neužil, protože o 10 let později umírá. Nakonec v r. 1773 Augusta Charriere prodává toto sídlo Filipu Plantamourovi. Ten si zde nechal vybudovat proti bývalé tvrzi nízkou hospodářskou budovu, čímž prostor dvora uzavřel. Později se historie tohoto zboží sloučila s historií horního zámku, neboť ji rod Charriere ze Severy koupil zpět.

Architektonicky je dolní zámek zajímavější. Původně zde stálo jednoduché gotické sídlo složené z hlavní věže a malé obytné budovy. Dnešní podobu určila až výše zmíněná přestavba, která vtiskla objektu italský rozložitý ráz. Na jednom z parapetů se zachovalo datum této přestavby (1656). K obytné budově byly přistavěny balkónové arkády a štíhlá schodišťová věž v nároží pro přístup do pater. Starší věž v druhém nároží je přístupná až z vyšších podlaží. Před sídlem je malý park. Objekt je veřejnosti nepřístupný.

Horní zámek
lokace :    46°34'34.38" /  6°33'10.51"
Zámek byl postaven rodem Charriere ve druhé pol. 18. stol. Tento rod sem přišel v 16. stol. a zde také sídlil až do pol. 18. stol. Svou důležitou roli sehrál hlavně v sousedním Cossonay a majetek v Mex ovládal ze sídla Severy.
Nejvýznamnějším členem tohoto rodu byl bezpochyby Salomon Charriere ze Severy. Narodil se 4. června 1724 v Lausanne. Vedl zářivou kariéru v Evropě, mimo jiné také jako vychovatel syna hessenského knížete v Kasselu nebo vychovatel dcery anglického krále v r. 1750. Byl to muž pevného charakteru, pohledného a charismatického vzhledu a pro ženy velmi přitažlivého zevnějšku. Sám o sobě napsal, že ve výchově dává přednost a více rozumí dívkám nežli chlapcům....
V r. 1766 se vrátil do rodného kraje a za nedlouho si vzal za manželku dceru kastelána z Isle, Kateřinu z Chandieu se kterou měl syna a dceru. Když pak zdědil v r. 1780 majetek v Mex, nechal si zřídit na dolní tvrzi přechodné bydliště. Společně se poté pustili do výstavby nového zámku, po jehož dokončení byl v sousedství založen park a vinice. Sídlo se následně stalo centrem schůzek té nejlepší společnosti, kterou sem zvala především paní Kateřina.
Dne 31.8. 1948 získal Anton Eric Scotoni od federálního leteckého úřadu v Bernu povolení ke zřízení malého letiště v Mex pro svou potřebu na zámeckých pozemcích jeho rodiny. Rozměry dráhy byly 400 m délky a 30 m šířky. Letadlo totiž potřeboval pro své časté cesty mezi Curychem a Mex. Svého času se tak Mex stalo mimo jiné opět centrem zajímavé společnosti - pilotů malých sportovních letadel. Tento zajímavý počin zachránil také ale i budovu zámku a přilehlého parku. V těsné blízkosti vesnice byla totiž plánována dálnice Lausanne- Yverdon, jenž by toto místo definitivně zohavila. Naštěstí se federální letecký úřad postavil proti s tím, že se jedná o soukromé letiště s možností využití pro záchranné akce v okolním terénu.

Zámek je prostá jednopatrová budova s jedním vstupem v průčelním rizalitu, jenž je navíc zvýrazněn obloukem v podstřešní římse. Před budovou je malý park s kašnou. Od dob výstavby nebyl objekt přestavován. Na zámecký areál navazoval kdysi další park, který svého času poskytoval ochranu přes 60 druhů stromů, keřů a dalších rostlin. Park navazoval na vinice a sady.
Nejblíže se nachází město Lausanne a několik dalších zámků

hrad Echallens

zpět na mapu Gros-de-Vaud

hrad St. Berthélemy