Vaud / Waadt


Distrikt  Gros-de-Vaud - HRADY


SAINT BERTHÉLEMY   
zachovalý hrad  a dnes klinika pro retardované a choromyslné
lokace :    46°38'6.39" /  6°35'31.65"

znak města Echallens

   

Sídlo v Goumoens Châtel, dnes sv. Bartoloměj, bylo postaveno na dominantním pahorku ve 12. stol. rodem z Gumuens (nebo také Gumens, Gomoens), jedním z nejstarších místních šlechtických rodů. První zmínky o hradu pochází z r. 1160. Sídlo a rod byl pojmenován dle pahorku na kterém stojí v rovinaté části místní vrchoviny.
Místo bylo rodovým sídlem až do 13. stol. kdy došlo k rozdělení na tři samostatné rodové větve - Goumoens ze Châtel, Goumoens z Ville a Goumoens z Jux. Jux znamená v latině „dolní” nebo také „spodní”.
Hrad byl přestavován několikrát v průběhu 15., 16, 17, a 18. stol. do dnešní podoby zámku. Současný název sv. Bartoloměj získal na konci 15. nebo na počátku 16. stol. Sídlo také patřilo významnému rodu Affry. V současné době slouží hrad jako ústav sociální péče pro postižené občany a před návštěvou areálu doporučujeme kontaktovat ústavní recepci..

Hrad je blokovou dispozicí, kdy jednotlivé části jsou k sobě vzájemně semknuty a tvoří jednodílný celek bez nádvoří. V jižní části se nachází hranolová věž pravděpodobně s obytnou funkcí, která většinou své hmoty předstupuje před okolní kurtiny a měla tedy možnost účinně flankovat východní a západní část dispozice.
Podobná hranolová věž ovšem s mnohem mohutnějšími zdmi se nachází v protějším severním nároží hradu. K jejímu jihozápadnímu průčelí byla přistavěna další budova obdélného půdorysu, pouze jednoprostorová stavba patrně s obytnou funkcí.
Ze západního průčelí vyčnívá téměř polovinou své hmoty další, tentokrát osmiboká, patrně schodišťová věž, jejíž vnitřní prostor je však kruhového půdorysu. V protilehlém rohu dispozice vystupuje v nároží od třetího patra štíhlá střelecká "pepřenka". Zda-li bylo součástí původní hradní dispozice i nevelké nádvoří dnes nelze s jistotou říct, protože dnes veškerá tři patra zaujímají navzájem sousedící pokoje.
Nejblíže se nachází město a hrad Echallens

tvrze v Mex

zpět na mapu Gros-de-Vaud

hrad Echallens