Wallis


Zenden Sion  (Sitten) - HRADY

     

zpět na mapu kantonu Wallis stránky města Sion stránky tvrze Grimisuat stránky hradu Montorge stránky hradu Seta / Soie stránky hradu Tourbilon stránky hradu Tourbilon stránky hradu Vallerie stránky hradu Vallerie stránky hradu Vidomnat stránky hradu Vidomnat

Sion - hlavní město

   

Grimisuat

Tourbillon

 

Montorge

,

Valleria

Seta / Soie

,

Majoria a Vidomne

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

,  klášter - kostel

  ruina


SION (něm. Sitten) - hlavní město kantonu

znak města Sion / Sitten

       Hexen turm             radnice de La Ville            Notre Dame de Glarier  

              sv. Teodul              Ufen Bort          Super Saxo haus 

V období mezi 7. až 4. stol. před Kristem byla oblast osídlena společenstvím rolníků a chovatelů dobytka. S tím lze také spojovat příchod keltského kmene Sedunů, který zde počal budovat své první osady. S nástupem římské kolonizace zde byla vystavěna vojenská a obchodní stanice, která díky své výhodné poloze postupně rostla v městečko s regionálním významem. Pod tlakem Savojského knížectví je sem v pol. 6. stol. n.l. přeloženo z Martigny biskupské sídlo. Tím je založen nový stavební vývoj města, včetně stavby opevněných biskupských sídel (Tourbillon a Valleria), které vévodí městu a dokreslují jeho typický obraz.
První kamenné hradby město obdrželo již počátkem 10. stol. R. 999 daroval král Rudolf III. hrabství Wallis sionskému biskupství a začíná další éra rozvoje hospodářství města, jenž je na vrcholu v pol. 14. stol. díky tranzitní dopravě přes Simplonský průsmyk. Konec 14. stol. s sebou přinesl, mor, války, drancování a úpadek. Následující 15. stol. je zmítáno neustálým vojenským tlakem Savojska a vnitřními rozpory mezi Sionem a zbytkem Wallisu. Částečně je vše vyřešeno vítězstvím Wallisanů v bitvě proti Savojsku v prostoru dnešního náměstí La Planta r. 1475. Tím začíná město i kanton stoupat pod vedením kardinála Schinera na významu. Dne 4. srpna 1815 vstupuje kanton Wallis do „Švýcarského spříseženstva“.
Zbořením středověkých městských hradeb r. 1830, se městu otevřely nové obzory jak v hospodářských a obchodních tak i společenských oborech. V posledních dvou třetinách 19. stol. jsou budovány nové cesty a ulice, je regulována částečně řeka. Tím Sion dostává novou atraktivní a lákavou podobu pro investory. Poslední třetina 19. stol. je absolutní doba rozkvětu urbanismu města. Noví obyvatelé přinášejí s sebou také příjemné stránky moderního života. Pod vlivem městské kultury pulsující Sion vstupuje do čilého společenského života. V této době vznikla většina dnešních vil a paláců, jenž formují obraz města dodnes. Například lze jmenovat Biskupský dům (1839 - 1840), budova úřadu vlády (1838), vila Aymon (1842), v jižní části ležící vila Philippe de Torrente (1866), budova Velkého semináře (1874), Kolegium (1891 - 1892), které dnes poskytuje přístřeší kantonálnímu soudu a v neposlední řadě kantonální zbrojnici (1892 - 1895) nebo Casino (1863) a La Grenette (1866 - 1869). Ve starém městě byla stará říčka překryta a vznikla tím dnešní živá Rue du Grand Pont. Tento stavební elán vládne až do pol. 20. stol. Tím se Sion vyvinul od malé rolnické vesnice k významnému městu nejen na kantonální úrovni.
Dnes je zde sídlo mnoha bank, pojišťoven a sídlo mnoha obchodních nebo humanitárních organizací. Zde sídlící sionská římsko-katolická diecéze je nejstarší ve Švýcarsku a je jednou z nejstarších diecézí severně od Alp. Nalezneme zde četné školy, univerzitu či vzdělávací střediska na kantonální, národní nebo mezinárodní úrovni. Město je důležitým dopravním uzlem, včetně letiště.
V okolí se nachází Grimisuat, Montorge a Seta / Soie. Další informace na www.siontourism.ch nebo www.sion.ch

 okres St. Maurice

zpět na mapu Wallisu

okres Sierre (Siders)