Wallis


Zenden Sierre  (Siders) - HRADY

Ancien Sierre (Sierre/Siders)

Vareilli

zpět na mapu kantonu Wallis stránky hradu Ancien Sierre stránky kláštera Bernandýnů stránky zámku Cour stránky hradu Gerónde stránky trze Goubing stránky hradu Chastonay stránky hradu Mercier stránky tvrze Vidomnes stránky tvrze Villa stránky tvrze Aula magna stránky tvrze Vareili stránky tvze Anchettes stránky tvrze Muzot stránky hradu Ravire stránky tvrze Loc stránky tvrze Steinturm stránky zříceniny v Chalais stránky hradu Batie (Granges) stránky tvrze Tavelli stránky tvrze Morestel stránka tvrze Tournelette mapa zendenu Sierre

klášter Bernardýnů (Sierre/Siders)

Musot  (Veyras)

Cour (Sierre/Siders)

Ravire (Veyras)

Géronde (Sierre/Siders)

Loc

Goubing (Sierre/Siders)

Steinturm (Vissoie)

 

Chastonay (Sierre/Siders)

Chalais

Mercier (Sierre/Siders)

Batie (Granges)

Vidomnes (Sierre/Siders)

Tavelli (Granges)

Villa (Sierre/Siders)

Morestel (Grône)

Aula magna (Venthône)

Tournelette (St.Leonard)

Anchettes (Venthône)

 

 

 

  hrad-zámek

  hrad

  tvrz

  věž

  klášter - kostel

  ruina


ANCIEN  SIERRE (něm. Alt Siders)  (Sierre/Siders)            
zbytky nejstaršího biskupského hradu v Sierre
lokace : 46º17´8´´ /  7º32´4´´

znak města

Zřícenina tohoto nejstaršího sídla správců Sierre se dnes nachází v západní části návrší jižně od města. Již ve 13. stol. zde bylo hlavní sídlo a správní středisko Sierre, později ještě v průběhu středověku se ovšem přemístilo do severní části návrší.
Hrad byl založen ve 13. stol. biskupy ze Sionu, ale doba jeho trvání nebyla dlouhá, neboť již v r. 1352 byl obléhán a dobyt vojsky z Horního Walisu pod vedením Petra von Turn. Poté již poničený hrad nebyl znovu obnoven, byl opuštěn a ponechán svému osudu. Dnes je zde luxusní soukromé sídlo.

Do dnešních časů se zachovaly zbytky zdí (základy) obvodové hradby původně rozsáhlého hradu a kaple Sv. Pantaleona v oblasti předhradí. Na strmém jižním okraji zříceniny se nalézá hradní jádro, kde jsou dodnes patrné zbytky bergfritu, paláce a několika obytných budov, které je celé obklopené vnitřní obvodovou hradbou. Vedle současné vily ve východní části předhradí je situován zbytek zdiva hranolové čtyřhranné věže. Prostor hradu je veřejnosti nepřístupný, neb je v soukromém majetku, obehnán zdi, ploty a hlídán volně puštěnými psi.
V okolí se nachází klášter Bernardýnů  a Géronde

 okres Raron

zpět na mapu Wallisu

okres Sion (Sitten)