Wallis


Zenden St. Maurice - HRADY


ST. MAURICE - pevnosti Cindey a Scex   
novodobé vojenské pevnosti

znak kraje a města St. Maurice

Dufourova pevnost

V r. 1831, pod hrozbou nového evropského konfliktu, bylo Švýcarsko připraveno bránit své území. Součástí opevnění hranic Švýcarska byla i pevnostní linie na ose Ženevské jezero - Sv. Bernard (Martigny) a Simplon. Pevnost byla postavena poblíž mostu přes řeku Rhônu zejména na jejím pravém břehu podle plánů Guillauma Henryho Dufoura. Do obrany byl zahrnut i středověký hrad, jehož opevnění bylo rozšířeno a doplněno hlavně o bateriovou věž Crenelee (viz. foto níže).

Guillaume Henry Dufour (*15.9. 1787 v Kostnici, † 14. 8. 1875 v Ženevě) byl švýcarský generál, mostní inženýr a topograf. Sloužil pod Napoleonem a vedl švýcarská vojska k vítězství nad spolkem Sonderbund. Předsedal na ženevské konferenci, která ustanovila také Mezinárodní červený kříž. Byl nejslavnějším prezident švýcarského Federálního úřadu topografie v letech 1838 až 1865. Je po něm pojmenována hora Dufourspitze (nejvyšší hora ve Švýcarsku - 4 634 m) v masivu Monte Rosa.

Zdroj foto internet. Více na http://www.forteresse-st-maurice.ch

Národní pevnost

.

.

Pevnost Scex

1   hlavní vstup z r. 1922 a visutá lanovka 11   kuchyně
2   muniční sklady 12   ložnice mužstva

3   radiová stanice (dříve 90 cm světlomet)

12a ložnice mužstva (dříve nemocnice)

4   dělostřelecké kasematy „Galerie du Scex“ (2 x 75 mm - 1903 až 1918)

13   strojovna
4a dělostřelecké kasematy „Ermitage“ (4 x 75 mm - 1903 až 1922)

14   palivové nádrže (4 x 12'000 litrů)

5   flankovací poterna (4 x pevnostní kulomet) 15   ústředna
6   jídelny na dvou podlažích

16   velitelství (dříve nemocnice)

7   pevnostní velitelství palby

17   zásobník vody (330000 litrů)

8   důstojnické ložnice, kanceláře (dříve velitelství palby) a velitelství pevnosti 18   větrací šachty
9   důstojnická jídelna 19   nouzový východ (vstup z r. 1912)
10 umývárna a WC 20   chodba ke "Grotte aux Fées" (délka 480 m)
Sv. Mořic je severní vstup do alpského průchodu mezi Franche, Compte a Piemontem. Toto místo bylo a je přímo předurčené pro stavbu opevnění. S rozvojem dělostřeleckých nábojů po r. 1880, začala být stará Dufourská pevnost zastaralá. Proto zde v r. 1892 bylo započato se stavbou nových pevností Savatan a Dailly na pravém břehu řeky Rhôny. Postupem času se objevila potřeba krýt tyto pevnosti z boku. Proto byla zahájena stavba další pevnosti na levém břehu řeky. Jako první zde byly osazeny na terase Ermitage směrem k Verossaz v r. 1911 čtyři 75 mm děla.
Modernizace pevnosti a rozšiřování probíhalo téměř nepřetržitě až do dnešní doby.
1915 - 1924 proražen nový vstup a vybudována ošetřovna, která byla později užívaná jako další ložnice mužstva
1935 - 1936 stavba spojovací chodby ke "Grotte aux Fees"
1938 - 1939 přidání další baterie děl “Ermitage“ (čtyři 75 mm děla)
1940 - 1946 nová společná místnost z izolované starší kasemat
1948 - 1952 nové muniční vojenské skladiště a ošetřovna
1984 - odzbrojení dělostřelectva a dosazení hlavního velitelství na místo ošetřovny
1995 - pevnost je zakonzervována a opuštěna
Posádku před odzbrojením tvořilo 172 lidí, z toho 6 důstojníků, 28 poddůstojníků a 138 vojáků. Po odzbrojení zde zůstala společnost 97 lidí (4 ve vedení, 13 poddůstojníků a 80 vojáků). Strojovna pevnosti a ústředna slouží také pevnosti Cindey. Čerpací stanice paliva je umístěná 90 m pod spodní stanicí lanovky. V pevnosti je také velitelství protipožárního střediska, které má k dispozici v obřím zásobníku 330 000 litrů vody.
.

Pevnost Cindey

1   vstup do „Grotte aux Fées“ 10   velitelství palby
 tunel k pevnosti Scex 11   záložní velitelství
 spojovací chodba 13a pěchotní kasematy (90 mm protitankové děla - 1950 až 1957)
4   pancéřové a vzduchotěsné uzávěry 13b  pěchotní kasematy (pevnostní kulomety 1951 až 1980)
5   nemocnice 14   dělostřelecké kasematy (105 mm - 1939 až 1946)
6   ložnice 15   pozorovatelna
6a zásobník vody (90 000 litrů) 16   muniční sklady
7   kuchyně 17   lanovka
8   filtrační stanice 18   nouzový východ
9   jídelna a velitelství pevnosti
Na konci 15. stol. zde byla za burgundských válek postaven opevněný most a hrad. Postupně se zdejší opevněn rozšiřovalo jak do výšky tak šířky. Pevnostní linie byla budována od Ženevského jezera přes Sv. Mořice až do průsmyku Sv. Bernarda. Tato linie nakonec obsahovala několik stovek bunkrů a pevností. Sv. Mořic je jednou ze tří národních švýcarských pevností (další jsou Sargans na východě a Gotthard ve středu země).
Pevnost Cindey byla postavena v době II. sv. války mezi roky 1941 až 1946. Do jisté míry převzala úkol starého hradu a Dufourovy pevnosti. Cindey byla součástí podstatně větších pevností Dailly, Savatan a Scex. Záměrem projektantů a vojáků bylo blokovat, společně s pevností Savatan, přístup ke Sv. Mořici a chránit protitankové překážky na trati a silnici dole v údolí.
1941 - 1946 výstavba
1948 - 1952 modernizace
1995 - pevnost je zakonzervována a opuštěna
Zbraně : 2 děla 105 mm (1938 až 1946), 4 protitanková děla 90 mm (1950 až 1957), 3 pevnostní kulomety (1951 až 1980), 4 minomety 81 mm (od r. 1933)
Posádku tvořilo 173 lidí, z toho 8 důstojníků, 28 poddůstojníků a 137 vojáků.
Cindey je spojena s pevností Scex (1 km jižně) přírodní chodbou nazývanou „Grotte aux Fées“ (Jeskyně víl), jenž je prodloužena uměle proraženým tunelem. Komunikace a dodávky energie jsou zajišťovány pevností Scex.
Více na http://www.forteresse-st-maurice.ch
Jižně proti proudu řeky klášter sv. Mořice

 

 
 

zpět na mapu kraje St. Maurice