Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

VRCHOTOVY JANOVICE    

cca 15 km jižním směrem od Benešova přestavěná gotická vodní tvrz na renesanční a později rokokový zámek

čelní pohled

První zpráva o vsi Janovicích pochází z r. 1243. Jako majitel je zde připomínám Kunrád z Janovic, předek panského rodu z Janovic. Jeho syn Purkard z Janovic zastával důležité veřejné úřady, např. byl purkrabím na Zvíkově nebo na Práchni a posléze nejvyšším purkrabím v Čechách.
Vletech 1336-1356 se v Janovicích uvádí jako majitel Herbart z Janovic, který severním směrem od vsi Janovice založil v první pol. 14. st. městečko nazývané dle svého zakladatele Herbartovy Janovice. Patrně z této doby pochází i zdejší vodní tvrz. Poslední z pánů z Janovic je zde uváděn Purkard (1402).
Další majitelé, kteří Janovice později získali, zde však nesídlili. Jejich sídlem se stal Vysoký Chlumec. Tito majitelé se nazývají Vrchotové z Vrchotic. Odtud pochází i současný název Vrchotovy Janovice. Jako první z tohoto rodu je zde uváděn v r. 1433 Bohuněk z Vrchotic a poslední majitelem z Vrchotů byl zřejmě Jan Vrchota, který je zde uváděn ještě v r. 1528.
Pak  se zde vystřídalo několik majitelů, mezi něž patřili Osečanští z Osečan nebo Předbor z Radešína. Dědici posledně jmenovaného prodali toto zboží r. 1540 Janovy staršímu z Říčan, jehož potomci jsou zde uváděni ještě koncem 16.st.
Zřejmě za vlády Říčanských byla přistavena ke staré tvrzi jižní, renesanční, čelní část.
V r. 1603 získal Janovice Jan  z Vrby, který sídlil i na sousedním Červeném Hrádku. O 6 let později však Janovice vlastní jeho syn Sezima, který po jeho smrti zdědil i sousední Červený Hrádek. Protože byl stoupencem Ferdinanda II. byl r. 1624 povýšen do hraběcího stavu a v okolí získal řadu dalších statků  (Votice, Voračice, Baztahov nebo Kosovu Horu). Zemřel r. 1648.

Po jeho smrti došlo k dělení majetku mezi jeho syny. Janovice získal Ferdinand František. Za tohoto majitele byl v r. 1704 zrušen padací most a nahrazen současným kamenným. Tím začaly stavební úpravy tvrze. Ve stavebních úpravách tvrze pokračoval i jeho vnuk Arnošt František z Vrtby. Posledním příslušníkem Janovické větve rodu  z Vrtby byl Adam František (†1807), jehož dědicem se stal František Josef Václav z Mitrovic (†1849), za nějž  byly započaty pseudogotické úpravy exteriéru tvrze. Za jeho nástupce Františka Vratislava byly v r. 1856 tyto úpravy dokončeny včetně anglického parku. Bohužel díky hospodaření majitelů, náročnému způsobu života došlo k zadlužení Janovického velkostatku, až  byl kvůli těmto dluhům prodán veškerý zdejší majetek Karlu Nádhernému z Borutína, v jehož rodu se udržel až do r. 1948, kdy byl znárodněn státem.

Janovický zámek představuje objekt, původně založený jako vodní tvrz z konce 15. st., přestavěný v 18.st. v rokokový zámek. V okolí jsou dodnes patrné zbytky vodního příkopu, které byly překryty úpravami při tvorbě anglického parku.

Současný zámek má tři křídla, které svírají trojúhelníkovité nádvoří, ke kterému vede přes příkop kamenný most. Nejstarší část (tvrz) se nachází ve východní části objektu, jenž se jedním nárožím stýká s čtvercovou věží. Z původní tvrze se zachovaly pouze sklepy a několik portálků. Objekt byl využíván  jako depozitář historicko-archeologických sbírek Národního muzea v Praze.

Objekt je využíván  jako depozitář historicko-archeologických sbírek Národního muzea v Praze a muzeum české společnosti 19. st. a ve sklepeních expozice věnovaná českému zvonařství. Vrchotovy Janovice jsou také památníkem na německé básníky R. M. Rilkeho a K. Krause. V současnosti je zámek přístupný veřejnosti pouze v sezoně nebo po dohodě.

Otvírací dobu zjistíte na http://www.nm.cz/provoz.htm
V okolí se nachází zámky (bývalé tvrze) Kosova Hora a Červený Hrádek, a tvrze Křenovice, Olbramovice, Beztahov, Křenovice, Lovčice a Drachkov. Jihozápadním  směrem se nachází hrad Vysoký Chlumec. Severním pak zaniklý hrad Stajice.

hrad Vlašim

zpět okres Benešov

hrad Zbořený Kostelec