Středočeský kraj

Okres Benešov - HRADY

STAJICE (STEJC) 
zaniklý hrad
cca 5 km jižně od Neveklova se nachází valy a vrcholová vyvýšenina na pahorku Stejc (466 m.n.m.)

  

Hrad Stajice stával na vrcholu kopce Stejc (stejného jména je i nedaleký rybník), mezi Maršovicemi a Zderadicemi. O historii hradu se mnoho nedochovalo. Jako první zaznamenaný uživatel hradu je v r. 1348 připomínán Jindřich ze Stajic. Byl však pravděpodobně postaven na přelomu 13. a 14. st., stejně tak jako okolní hrady Kožlí, Kozí hřbet nebo Ostormeč.
V letech 1364 - 1404 jsou zde uváděni Přibík a Bernard ze Stajic a 1410 až 1413 Jan a Bušek. Zřejmě se jednalo o drobnou šlechtu, která byla svými silnějšími sousedy utlačována a krácena na svých právech. Proto se uchylovali k přepadávání a loupežím a kompenzovali si tak svá práva. To se však nelíbilo postiženým a tak byl hrad v r. 1406 přepaden a dobyt rotou žoldnéřů, najatých Herbertem z Kolovrat. Tato posádka zde zůstala delší čas a paradoxně zde škodila zase Rožmberkům, kteří stáli v konfliktu panské jednoty a Václava IV. na královské opozici. Kdy hrad zpustl není známo, ale již r. 1531 je uváděn jako pustý. Později byl připojen k Maršovicům a zřejmě sloužil jako zdroj stavebního kamene.
Hrad Stajice byl malým hradem, jednoduchého schématu. Byl oválného tvaru. V jedné části se zřejmě nacházela věž a v druhé části obytná budova. Další budovy byly spíše dřevěného charakteru. Kolem celého hradu byly pak vyhloubeny příkopy a před nimi valy. Do hradu se vcházelo po mostě (možná padacím) přes jednoduchou bránu.
Dnes můžeme spatřit pouze částečně zachované příkopy, valy a terénní nerovnosti ve vrcholové části hradní akropole. Zde se také nachází výraznější prohlubeň, snad pozůstatek sklepů nebo studny. Zdivo je znatelné jen asi půl metru pod povrchem a nad terén nevystupuje.
V 19. st. byla ve zříceninách nalezena pečetidla Beneše ze Stajic a Hanuše z Maršovic, velký gotický klíč a další zajímavé předměty. Dnes jsou však tyto nálezy nezvěstné.
V okolí se nachází zříceniny hradů Kožlí a Kozí hřbet, jihozápadním směrem tvrz Drachkov a jižním hrad Vrchotovy Janovice a okolí Sedlčan. U Benešova pak hrad Konopiště.

hrad Líšno

okres Benešov

hrad Stará Dubá