Středočeský kraj

Okres Mladá Boleslav - HRADY

MICHALOVICE 

3 km severozápadně od Ml. Boleslavi

erb rodu Markvarticů

erb rodu z Michalovic
možná podoba hradu půdorys hradu
celkový pohred na hrad hradní věž Putna zbytek hradeb
pohled z podhradí pohled z příkopu rohová věž opevnění - studniční ?
vnitřní strana příkopu vnitřní strana příkopu palác

Zříceniny hradu stojící na strmém, trojúhelníkovitém ostrohu, jehož  svahy spadají příkře k řece Jizeře.

Hrad Michalovice založil v polovině 13. st. jeden z příslušníků rozvětveného rodu Markvarticů, kteří tehdy získali v povodí Jizery rozsáhlé državy. Patřila mezi ně i osada pod bývalým knížecím hradem Boleslav. Jedním z příslušníků tohoto rodu byl i Jan, který se od r. 1281 uvádí s přídomkem „z  Michalovic“. Z toho lze usuzovat, že hrad vznikl nedlouho předtím, zřejmě kolem r. 1270.

Jádro hradu bylo obklopeno parkánem s dvojitou hradbou. Hradní palác byl asi jednopatrový s gotickými arkýři. Na konci ostrohu stál starší hradní palác jehož zbytky základů jsou dodnes patrné. Dominantou hradu byla válcová ochranná věž, přístupná po dřevěném schodišti v prvním patře, se schodištěm v síle zdiva do vyšších pater, zakončená zděnou helmicí. Západně od vlastního hradu se nacházelo předhradí, které mělo samostatné opevnění a od hradu  jej dělil hluboký, ve skále vytesaný příkop. Stála zde brána, kterou byl jediný možný přístup do hradu, zřejmě po padacím mostě.

Páni z Michalovic vždy patřili mezi přední české šlechtické rody. Jeho příslušníci zastávali důležité funkce při královském dvoře. Jan z Michalovic patřil k oblíbencům krále Václava II. (1278-1305). Byl znám jako skvělý účastník rytířských turnajů. Jeho hrdinské činy byly opěvovány v německé básni Ulrich z Freiberka. Po Janově smrti (†1306) připadly Michalovice jeho synu Benešovi (†1322). Ten stál zpočátku v řadách odbojného panstva proti králi Janovu Lucemburském (1310-1346), ale později přešel na královskou stranu a stal se dokonce pražským purkrabím a zasedal též v zemském soudu.

Také Benešův syn, Jan (Ješek) z Michalovic, patřil ke stálým členům družiny krále Jana Lucemburského a později ještě Karla IV. V r. 1336 provázel krále Jana na Litvu, nebo bojoval v jeho službách s míšenským purkrabím Menhartem.

V r.1334 vydal Jan z Michalovic listinu o přenesení tehdejší tržní osady, v podhradí hradu Boleslav, na výšinu v jeho sousedství, a položil tak základ pozdějšího rozvoje města Mladé Boleslavi.

Po Janově smrti v r. 1354 spravoval michalovické zboží za jeho nezletilého syna Petra jeho poručník Petr z Rožmberka. Petr se ujal svého majetku v r. 1361. Kromě hradu Michalovice u Mladé Boleslavi, k tomuto majetku patřil i Brandýs nad Labem, Úštěk, Velešín a Ostrý u Benešova nad Ploučnicí. Bohužel Petr z Michalovic zemřel o pár let později (1368) v Itálii, kam následoval družinu císaře Karla IV.. Pozůstalý majetek spravoval za jeho syna opět poručník a po získání plnoletosti (1378) si své záležitosti začal řešit sám, další Jan z Michalovic. Správu svého hradu však svěřil purkrabímu Pešíkovi z Bukovna. V r. 1396 se stal Jan z Michalovic hejtmanem na Budyšíně a v Lužnici.

V husitském revolučním hnutí stál Jan z Michalovic na straně nepřátel kalicha. Při pokusu zásobit obléhaný Pražský hrad v r. 1420 sotva zachránil holý život útěkem. Smrtícím úderům husitských bojovníků však již nestačil uniknout jeden z jeho synů Jindřich, jenž v témže roce padl pod Vyšehradem. V r. 1425 málem došlo i na samotného Jana. Husitská vojska hrad dobyla a Jan z Michalovic se musel uchýlil na pevný hrad Bezděz. Po dobytí hradu vládli na Michalovicích husitští hejtmané.

Poslední dva synové Jana z Michalovic, Petr a Jan, byli nuceni také ještě setrvávat na Bezdězu, dokonce i po bitvě u Lipan. Později přece jen došlo k vrácení rodového majetku a současně i k jeho dělení (1436). Petr z Michalovic si ponechal Brandýs nad  Labem, Toušeň a polovinu Bezdězska, zatímco jeho bratr Jan získal Ml. Boleslav, Michalovice a druhou část Bezdězska.

Po smrti Petra (†1455) se stal Jan nejvyšším komorníkem a o dva roky později vedl české poselstvo do Francie. Po volbě Jiřího z Poděbrad českým králem, byl jeho oddaným stoupencem a provázel jej při válečných taženích doma i v cizině. Štěstí tomuto rodu přestalo přát v r. 1468, kdy Jan padl v bitvě u Turnova a rod tak vymřel po meči.

Sňatkem Jindřichovy sestry Magdaleny s Janem z Cimburka a Tovačova připadly Michalovice tomuto rodu. Tovačovští však na Michalovcích nesídlili, hrad postupně podléhal zkáze a v r. 1513 se již o něm píše jako o pustém. Další osudy michalovského hradu pak úzce souvisejí s dějinami Boleslavského panství.

Hradnímu návrší dominuje nakloněný zbytek mohutné věže. Pro svůj charakteristický tvar se jí lidově říká Putna. Věž je zpřístupněna vnějším železným schodištěm do prvního patra. Do vyšších pater vedou úzké točité schody s výrazným náklonem. Z vrcholu je krásná vyhlídka na údolí Jizery i na okolní krajinu, kterou ocenil při své návštěvě v r. 1835 i Karel Hynek Mácha.
sousedství hradu se nachází stejnojmenná osada s kostelem sv. Michala, jehož románské základy svědčí o tom, že byl vybudován patrně současně s hradem.
...Jan, syn Beneše Pyšného, byl slavný rytíř, který patřil ke dvoru Václava II. Král ho pověřil diplomatickou misí, při níž měl získat české politice podporu Francie. Jan byl reprezentativní osobnost a uchvátil francouzský dvůr. Vystoupil v turnaji před mladým Filipem IV. Sličným. Měl při tom na sobě stříbřitou kroužkovou zbroj, rudou bohatě vyšívanou suknici, přílbu zdobenou korunou, supími péry a závojem dámy, v jejíchž barvách zápasil, na štítě nesl znamení lva. Bez váhání pobil všechny soupeře z Kapetovy družiny a minesengři o tom dlouhá léta zpívali...
Více na www.k8.kreteni.cz , www.michalovice.cz , www.interegion.cz/turistika/hrady_zamky/michalovice/michalovice.htm
Jak na hrad ?
Pěšky nebo na kole: Z Mladé Boleslavi vede k hradu žlutá turistická cesta (3km) Na kole je k hradu hezká projížďka podél Jizery po cyklostezce (asi 4km).
 Autem: Po silnici z Mladé Boleslavi směr Bakov n. J., Mnichovo Hradiště po asi 3 km odbočit vlevo k hradu (viditelná silueta)
Otevírací doba: Duben - Říjen od 10 do 18 hodin (bez záruky). Z hradu je vidět celé panorama Mladé Boleslavi.

V okolí hrad v Ml. Boleslavi, Stránov, hradní zřícenina Zvířetice, Hrádek a zaniklé hrady Syslov, Malkov a Chlum.


hrad Malkov

okres Ml.Boleslav

hrad ML.Boleslav