Středočeský kraj

Okres Kutná Hora - TVRZE

ŽÍŠOV 
16 km jihozápadně od Kutné Hory.

čelní pohled na tvrz od rybníka trosky obytné budovy vnitřní pohled "nové sídlo"

Žíšov se připomíná poprvé v r. 1318, kdy zde měl majetek Protivoj ze Žíšova. Ve 14. - 15. st. se zde vystřídala řada zemanů, ale tvrz je doložená až r. 1414, kdy zde seděl Rudolf ze Žíšova. Ten zemřel r. 1451 a majetek zdědili jeho synové Václav a Rudolf. Vzhledem k tomu, že oba neměli potomky připadla tvrz v r. 1457 jako odůmrť králi Ladislavovi a ten jí postoupil Matějovi Borotínovi z Vestce a Ctiborovi z Bestahova. V tomto roce je také poprvé připomínána žíšovská tvrz, ke které tehdy náležely ještě tři vsi. Poté bezmála na sto let zpráva o Žíšově mlčí, až teprve v r. 1520 jsou zde doložení majitelé Jan, Kryštof a Felix z Údimě, kterým náležela tvrz po celé 16. st. a za nich došlo i k renesanční úpravě gotické tvrze. V r. 1601 bylo toto zboží prodáno Jindřichovi Mněnkovskému Medonosovi z Medonos, jehož synové Jindřich a Vilém prodali tvrz s příslušenstvím v r. 1609 Veronice Kolovratové, manželce Heralta Libštejnského z Kolovrat. Po její smrti získal majetek její manžel a ten jej daroval v r. 1628 jezuitské koleji v Kutné Hoře.
Jezuité spojili toto panství se svým křešetickým statkem a tvrz přestavili na zámek, který užívali jako letní sídlo. Po zrušení  jezuitského řádu v r. 1773 získal tento majetek náboženský fond. V r. 1785 byl dvůr a zámek rozparcelován a používán jako poddanské usedlosti. Při následné přestavbě byl zcela setřen původní ráz objektu. Jako statek byla tvrz používána až do 50. let minulého st. Za "komunistů" v něm byly umístněny kanceláře JZD a od r. 1970 byl objekt prázdný, až koncem konce 80-tých let minulého století zde byla zřízená kulturní místnost. Objekt je nyní soukromým majetkem.
Bývalá tvrz stojí uprostřed vsi Žíšov nad rybníkem, rozdělena na dvě popisná čísla (18 a 19).
Více na www.mesto-zruc.cz - spřátelené servry, nebo na http://zisov.unas.cz a na www.oku.-kh-cz/rrr/cz/kp/zisov.htm
Vokolí  zámky Jindice a Církvice, směrem k jihu hrady Talmberk a Pirkenštejn.

tvrz Žehušice

zpět na okres K. Hora

tvrz Čestín