Sasko - Anhaltsko

Kraj Mersburg - Querfurt- HRADY


QUERFURT  - pevnost   ()
velká gotická pevnost, v jádru s románským hradem a kostelem

celkový pohled na pevnost pohled na pevnost - zadní část

nárožní bašty nárožní bašty zadní část opevnění

hlavní vstupní brána boční pohled na vstupní bránu zadní část pevnosti 

další foto další foto (opevnění)

další foto další foto (vnitřní prostory)

Hrad Querfurt patří mezi největší a nejlépe opevněné středověké hrady ve středoevropském prostoru. První zmínka o hradu pochází z r. 866, kdy je uveden v soupisu Hersfeldských desátků.
Hrad se skládá ze dvou obvodových hradebních pásů – vnitřní je z r. 1200, vnější je pozdější - z r. 1350. Před vnějším lícem hradby leží ve skále vylámaný hradní příkop, v něm jsou umístěny tři mohutné pozdně gotické dělové bastiony z let 1461 - 1479. Objekt, včetně západní brány s kasematy, tvoří znamenitý příklad středověké obranné architektury. Tři věže obklopující hradní nádvoří mají flankovací funkci. tzv. „Pařížská“ věž slouží dnes jako vyhlídková. Další věže se nazývají bergfrid "Tlustý Jindřich" a jihovýchodně od něj donjon "Materturms".  Na hradním nádvoří se nalézá osaměle stojící hradní kostel (původně pozdně románský) ve tvaru kříže ze 12. st. se čtyřmi věžemi a třemi apsidami, který byl ve 14. stol. přebudován na objekt pohřební kaple Gebharda XIV. von Querfurt († 1383). K hradu náležejí dvě dřívější obytné stavby : knížecí dům, sýpka (obilnice) a zbrojnice.
Hrad byl od 10. stol. sídlem šlechtického rodu pánů von Querfurt. R. 1496 přechází do majetku arcibiskupství Magdeburg.
V průběhu třicetileté válce byl hrad přes sedm let ve švédském vlastnictví.
V r.1635 přešel do vlastnictví saských kurfiřtů; dále patřil až do r.1746 k vévodství Sachsen – Weißenfels, čímž přímo přešel r.1663 na říšské knížectví Sachsen - Querfurt.
V r. 1815 byl hrad předán Prusku, a dále sloužil až do r. 1938 jako správní sídlo v této oblasti.

V sýpce a zbrojnici se nalézá od r. 1952 muzeum se stálou výstavou. V renesančním sále, hradním kostele, jižním bastionu nebo na hradním nádvoří nalezneme celoročně místo pro rozličné slavnosti. Každý rok koncem června se zde konají středověké hradní slavnosti.

V okolí se nachází zřícenina hradu Schraplau
Více na www.burg-querfurt.de

 hrad Allstedt

zpět na mapu kraje Merseburg - Querfurt

hrad Merseburg