Sasko - Anhaltsko

Kraj Mersburg - Querfurt- HRADY

Querfurt  -  město

Merseburg  -  město

Allstedt
Querfurt
Merseburg
Mücheln
Seeburg
Schraplau
   

  hrad-zámek

  hrad

  zřícenina

 


QUERFURT - město ()
prastaré město s velkou gotickou pevností

pohled na hrad a pevnost

znak města Querfurt

další foto  další foto(pevnost)

další foto další foto (opevnění)

další foto další foto (vnitřní prostory)

Na ochranu zde vzniklé osady, byl tehdejším panstvem v jejím těsné sousedství, založen hrad. Později se tento panský rod začal nazývat ...z Querfurtu.

Postupem času zde vzniklo město (1262 potvrzena městská práva) s nepravidelnou sítí ulic, klínovitým trhem a radnicí, od které stojí nedaleko nejstarší kostel ve městě - kostel sv. Lamperta.

Do dnešních dob se zde zachovaly některé části městského opevnění z přelomu 12. a 13. st., které byly na konci 14. st. kompletně obnoveny a rozšířeny.

V těsném sousedství města se nacházel velkoryse založený hrad, který byl několikrát přestavován (pol. 15. st., 16. st. a 19. st.). Hrad byl rozdělen na vnitřní a vnější, kde se nacházel i silně opevněný barbakán. Ve vnitřním hradu pak byly hospodářské a obytné budovy a samozřejmě věže (bergfrit „Tlustý Jindřich“, donjon „Matrice“ a „Pařížská“ věž). V 15. st. byla v areálu hradu umístěna městská obilnice a také velká zbrojnice.

Uprostřed hradního nádvoří se nachází jednolodní románský kostel s chórem a apsidami (11. st.), který byl v 17. st. barokně upraven. Zde se nachází hrobka s tumbou Gebharta von Querfurt († 1383) na bočních stěnách s vyobrazením jeho družiny.
V sousedství kostela stojí barokně upravený obytný tzv. „Knížecí“ dům s románskými základy. V současnosti se zde nachází muzeum se zaměřením na dějiny města a hradu.

V letních obdobích se zde v areálu hradu konají nejrůznější slavnosti v „německém stylu“.

Město nám může nabídnout pohled na pozdně renesanční dvoupatrovou radnici (1 pol. 17. st.), kde se v letech 1698 - 1699 nacházel archiv a dočasně také vězení. Za povšimnutí stojí také třílodní pozdně gotický kostel sv. Lamperta z konce 15. st. se čtvercovou kostelní věží, který byl v letech 1655 a 1678 postižen těžkými požáry. Proto byl v r. 1686 při opravách barokně upraven. Uvnitř se nachází bohatě zdobený barokní oltář a kazatelna z konce 17. st. od řezbáře G. Müllera.
občanské zástavby nutno připomenout barokní lékárnu z r. 1766 a ubytovací hostinec „U zlaté hvězdy“ taktéž z konce 18. st. Nyní již v prostoru města stojí zajímavý (pro „české oko“) jednolodní, barokní, hřbitovní kostel z první pol. 18. st., s pěkným vstupním portálem na jižní straně a barokní oltářní kazatelnou také z pol. 18. st.

Více na www.querfurt.de  


 kraj  Hallet

zpět na mapu Saska-Anhaltska

kraj Weiβenfels