Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


AUERBACH     
přestavěný raně středověký hrad
lokace :   50°30'29.02"S   /    12°24'3.34"V

Do dnešní doby se z původního hradu zachovala zámecká věž zvaná „Červená“, jenž stojí jihovýchodním směrem od historického jádra města. V současnosti areál hradu slouží jako zázemí restaurace.
Původně se zde byl vybudován ranně středověký skalní (výšinný) hrad, jehož součástí byl i románský bergfrit. Změnou hlásek z "Urbach" postupně vzniklo "Awerbach" a nakonec současný název města Auerbach.
K založení hradu došlo již ve 12. stol., v průběhu východní expanze Germánů, kdy sloužil jako opěrný bod. K jeho obraně následovalo osídlení oblasti Franky, Bavory a Durynky. První listinná zmínka o majiteli hradu, jímž byl tehdy Conradus de Urbach pochází z r. 1282. Konrád byl vazalem fojta (správce) z Gery, Weidy a Plavna. Ale poprvé písemně uveden je hrad „castrum Urbach“ až v r. 1350.
 
Staviteli původního hradu byli páni rodu von Auerbach, dalšími jeho vlastníky byli v průběhu staletí purkrabí z Dohny, rod von Reudnitz, von Wolframsdorf, von Hermannsgrün a nakonec von Planitz.
V průběhu třicetileté války, r. 1626 celá hradní dispozice po dobytí vyhořela, patrně byla poté ještě částečně opravena. Konec však nastal až v r. 1757, kdy došlo k rozebírání zdiva a bourání budov. Zajímavé na tom je, že válcová věž o průměru 9 m byla v r. 1909 dostavěna na současnou výšku 43,9 m.
Město
Pravděpodobně již v první třetině 14. stol. bylo město se šachovnicovým uspořádáním ulic za plavenských fojtů plánovitě založeno. V listinách byl r. 1362 poprvé zmíněn kostel sv. Vavřince a po mnoha ničivých požárech je dnešní kostel v pořadí již osmou stavbou na stejném místě.
První listinný doklad, že občanům města bylo od purkrabího propůjčeno právo k vaření piva pochází z r. 1342. Ve městě byl r. 1505 založen Báňský úřad. Reformace se naplno prosadila ve městě již v r. 1524. Auerbachu bylo v r. 1561 propůjčeno v léno tzv. Smolné právo a od té doby mělo přezdívku Smolné město.
V r. 1757 propukl ve městě rozsáhlý požár, při němž byly téměř všechny domy zničeny, další postihl město v r. 1834. Po dalším požáru r. 1857 vznikl Nový trh, výstavba zničených budov byla provedena podle jednotného územního plánu.
 
Ke 20. výročí vzniku NDR bylo v r. 1969 centrum města poprvé kompletně opraveno, většina průčelí na Mírovém náměstí (Nový trh) byla rozšířena. V r. 1997 bylo otevřeno muzeum po celkové rekonstrukci a rozšíření Panského domu
V okolí  je nejblíže hrad Rodewisch

 hrad Augustusburg

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Bieberstein