Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


BIEBERSTEIN     
"barokní" hrad
lokace :   51° 0'38.27"S  /   13°20'32.69"V

Založení obce Bieberstein, sousedící s obcí Reinsberg, souvisí s objevením stříbrné žíly na Freibergu a založením kláštera Altzella. Přesná doba založení obce se již nedá jednoznačně určit.
První písemná zmínka Biebersteinu je datována k r. 1156 ve spojení s listinnou zmínkou sousední obce Krummenhennersdorf. Tato obec tehdy z poloviny patřila k majetkům v Biebersteinu. Podle toho se dá usuzovat, že je mladšího data založení. První písemná zmínka vztahující se k původnímu opevněnému sídlu pochází již z r. 1218, avšak výstavba mohla proběhnout již koncem 12. st. Další písemná zmínka následuje r. 1241.
Starý hrad připadl rodu von Maltitz, současně došlo k rozdělení obce na dvě části : Starý a Nový Bieberstein. Nový zámek byl vystavěn kolem r. 1600 a středověký bergfrit byl s ním zavázán do jednoho stavebního bloku budov.
Až mnohem později, v r. 1630, došlo k opětovnému spojení obou částí obce pod jednoho majitele Moritze von Schönberg. Starý zámek Bieberstein, „malebně“ položený nad údolím řeky Bobritzsch, byl vystavěn v r. 1650 na starších základech. Na základech původního předhradí vznikla v r. 1721 poustevna. Barokní architektura si oblíbila motivy napodobující přírodní útvary, jako např. jeskyně, a tak nechali tehdejší majitelé zde v r. 1761 postavit tzv. „Ermitáž“. Gotthelf Friedrich von Schönberg dal r. 1666 velkou část budov zámku zbořit až do jeho základů a na jejich místě vystavět zámek, zachovaný v původní podobě až do současné doby.
Zámek je tvořen pravidelnou, třípatrovou budovu na obdélném půdorysu, zakončený valbovou střechou. Mezi lety 1710 až 1720 proběhla další stavební etapa, jenž opět změnila podobu stavby – na západní straně dispozice bylo vystavěno nové vnější schodiště a čtyřpatrová schodišťová budova.
Na konci 19. st. budovy zámku několikrát vyhořely. Až do r. 1945 zde žili lidé ze slabší sociální vrstvy v tzv. Nouzových bytech. Později zde byla zřízena mládežnická ubytovna
Přímo u zámku se nalézá krajinný park s původními starými stromy.
V okolí se nachází hrady Reinsberg a další v kraji Dresden

 hrad Auerbach

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Burgstein