Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


HARTENSTEIN     
hrad zničený americkým bombardováním v r. 1945
lokace :    50°39'40.47"S   /    12°40'37.53"V

znak Hartensteinu

 foto před zničením - zdroj internet

Ve stejnojmenném městě se kromě hradu Stein nalézá také zřícenina rozsáhlého renesančního hradu Hartenstein.
Hrad byl založen z příkazu císaře Bedřicha Barbarossy někdy v pol. 12. stol. na obchodní cestě přes Zwickau do Čech. Stavitelem byl patrně rod von Werben (Meinhering), protože na zakládací listině kláštera Zell v Aue se zmiňuje jeden jejich příslušník v hodnosti purkrabí města Míšně a jako majitel zdejšího panství.  Meinheringerové zde upevnili rychle svou pozici a své panství zvelebovali hlavně díky výnosům z těžby kovů v nedalekých Krušných horách. Na konci 14. stol. však začalo toto podnikání být nevýnosné a tak r. 1406 je hrad a příslušné zboží dán do zástavy Vítovi von Schönburg. Když pak poslední příslušník rodu Werben (Meinhering) společně s Jindřichem II. umírá r. 1426 v bitvě proti husitům při Ústí nad Labem, přechází Hartenstein natrvalo do rukou rodu von Schönburg.

Noví majitelé hrad ihned začínají přestavovat na své knížecí sídlo a hospodářské centrum panství. První stavební úpravy začal již Vít I., což dokladuje zachovaný nápis z r. 1530 a jenž tak signuje začátek nové stavební etapy. Že tato přestavba musela být rozsáhlá a na svou dobu velkolepá, dokazuje i návštěva kurfiřta Jana Jiřího II., který se zde ubytoval v r. 1672 na několik dnů i se svým doprovodem, čítajícím 172 osob a 143 jezdců.

Poslední přestavba hradu na zámek začala na počátku 19. stol. v neogotickém slohu a setřela v podstatě původní charakter hradu.
Za II. sv. války byl hrad využíván jako základna velení jednotek SS. Díky blízkosti vlakového nádraží se zde na konci války opevnili příslušníci SS. Také z tohoto důvodu byl dne 20. dubna 1945 bombardován americkými letadly a v podstatě srovnán se zemí. Hrad zůstal v rozvalinách do dnešních dob.
Na podzim r. 2001 byl založen spolek na záchranu hradních zřícenin a začal s pozvolnou sanací zbylého zdiva. Ku příležitosti 60. výročí zničení zámku americkým letadlem se tento spolek rozhodl otevřít zříceninu pro návštěvníky. Zbytek budov nalezneme v těsné blízkosti nádraží a jsou z většiny opuštěné, hrozí zřícením a jsou částečně nepřístupné.
V současné době je ruina v pronájmu nedaleko stojícího hotelu a protože se jedná o velmi zajímavou stavbu, jsou zde pořádány různé slavnosti a výstavy. Kulisy pro různé akce jsou přímo výborné: vysoké obvodové hradby s cimbuřím obklopující veliké nádvoří, pustnoucí věže a zdi, mohutné stromy, vjezd brány opatřený ještě padacím mostem, těžké dřevěné dveře, nízké valené klenby s hrubými, metr tlustými zdmi - dávají tušit, jak asi vypadal celý areál před zřícením. Extravilán může sloužit jako amfiteátr pro hudební slavnosti, festivaly, shromáždění nebo večerní posezení u táboráku. Uvnitř zámeckých sklepení, s jeho starými středověkými zdmi, lze pořádat selské občerstvení a párty.
Prohlédnout je možné sklepení jižního křídla, zbrojnici, Sofiinu kapli nebo budovu brány s novou střechou. V přízemí jsou vystaveny obrazy, které se později našly v troskách zámku. Vedle rozsáhlé sbírky zbraní jsou zde též vidět nákladně zpracované pancíře a brnění.
Hrad Hartenstein vstoupil do dějin také svou nedalekou Princovní jeskyní. V noci z 7. na 8. července 1455 unesl tajně rytíř Kunz von Kaufungen s pomocníky oba syny kurfiřta Bedřicha II. aby podpořil vymáhání svého oprávněného dluhu z minulých válečných tažení. Zatímco Kunz von Kaufungen s princem Albrechtem odjel do Čech, jeho společníci (rytíři von Mosen a von Schönfels) ukryli prince Arnošta v "Princovní jeskyni" u Hartensteinu. Když jim kurfiřt slíbil trestní bezúhonnost, předali prince Arnošta jeho úředníku Vítu von Schönburg na Hartenstein. Princ zde strávil po propuštění svou první noc na svobodě.
V okolí se nachází hrad Stein

 hrad Glauchau

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Isenburg