Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


ISENBURG     
nejstarší opevnění v  oblasti
lokace :    50°38'1.65"S   /    12°40'26.04"V

znak okresu Bad Schlema

V západní části Krušných hor, mezi obcemi Hartenstein a Bad Schlema, se nachází nevysoké zbytky zdí hradu Isenburg. Ten se rozkládá nad předměstím městečka Wildbach, vysoko nad údolím řeky Cvikovské Muldy (Zwickauer Mulde).
V průběhu osídlení Krušnohorska bylo na skalní ostrožně chráněné ústím potoka Wildbach do Muldy vystavěno opevnění. Archeologický výzkum potvrdil, že první etapa výstavby pochází již ze 12. stol. a patří mezi nejstarší opevnění oblasti Aue-Schwarzenberg. Název hradu Isenburg pochází pravděpodobně ze slova Eisenburg a odkazuje na těžbu železné rudy, která se v blízkosti stavby nacházela. Základ slova může také být „eiserne“, což znamená železný, v přeneseném významu nedobytný. Jen málo je bohužel známo o dějinách hradu i o jeho násilném zničení. Neexistují listinné zmínky o výstavbě hradu, dle tradice je označován Isenburg jako "Loupežnický zámek", i když patrně plnil úlohu předsunutého opevnění hradu Stein, vzdáleného 2 km severně.
Jna přelomu 13. a 14. stol. byl hrad zničen a nebyl již znovu vybudován. Není jisté, zda míšeňský markrabě Bedřich „Freidige“, purkrabí z Míšně, obyvatelé města Lossnitz, nebo rytíři ze Steinu a Hartensteinu trpěli loupežnictvím vlastníků Isenburgu. Neexistují ani žádné zprávy o zániku hradu, ovšem zachovaly se dva dokumenty Fritzka ze Schönburgu sedícího na Crimmitschau, týkající se šlechtičny vdovy Gertrudy. Ta byla v r. 1301 jako raptrix – loupežník, jinde označovaná jako relicta fratrtm de Ysenberc - zanechaná žena bratrů z Isenburgu. V obou případech se objevuje jako majitelka vsi Laittelshain sousedící s městem Crimmitschau.
Rovněž je v listinách uveden Jindřich raptor = loupežník, sedící na Ysenbergu. Zříceniny sloužily v průběhu 15. až 17. stol. pravděpodobně jako útočiště pro zdejší obyvatelstvo během válečných střetnutí. Kolem r. 1750 byly zbytky hradu odstřeleny, neboť kameny ze zříceniny byly použity na výstavbu nového kostela ve Wildbachu. V r. 1934 byly zbytky valů odkryty lidmi nasazenými v říšské pracovní službě. Základy obvodové hradby, jakož i zbytky válcového bergfritu byly r. 1993 restaurovány.
Pro návštěvu zříceniny se doporučuje přibližně 30 minutová chůze od nádraží v Hartensteinu. Jen asi 200 m odtud se nalézá hrad Stein. Na tomto místě člověk přejde přes řeku (Zwickauer Mulde) a stojí nyní přímo pod zámkem Wolfsbrunn. Zde odbočí člověk nalevo a jde lesem Poppenwald souběžně s Muldou, proti jejímu proudu. Po krátkém ale strmém vzestupu, zvaném "Mírný Jindřich", přijdeme k cestě, dáme se vpravo, nejdříve dojdeme ke kostelu, na pohodlnou lesní cestu. Zde sledujeme ukazatel cesty a po dalších 700 metrech jsme u zříceniny. Pokud zvolíme levou cestu, projdeme přes divokou,  romantickou a úzkou pěšinu u strmého břehu Muldy k cíli. Tato cesta je známá pod názvem "Loupežnická rytířská stezka" a počítá se mezi nejkrásnější turisticky značené cesty údolí Muldy. Uvažuje se dokonce o tom, že v budoucnu dojde k znovuvybudování hradu !

Dnes je možné rozlišit 3 části původního areálu – předhradí, dolní a horní hrad, v kterém se nalézala cisterna. Dispozice uzavírá plochu o rozměrech cca 51 x 33 metrů, věž je v základně zesílená 2. římsami, průměr činí asi 9 m, tloušťka zdiva je 3 m. Ještě v r. 1775 činila výška bergfritu 8 metrů, ale původně mohla dosahovat přibližně 27 metrů.
Jediná dobře přístupná západní strana hradu byla dodatečně chráněna dvěma valy a příkopem. Obvodová hradba dnes dosahující výšky jen 1,5 m, má tloušťku zdi v rozmezí 1,5 – 1,8 m a tvarem se přizpůsobila terénu skalní ostrožny. Při demoličních pracích a při vykopávkách v r. 1938 byly nalezeny hroty šípů, kuše, koule, rytířská ostruha ve vrstvě spálenin v úrovni dolního hradu, které jsou svědkem zničení areálu kolem r. 1323.
V okolí se nachází hrady Stein a Hartenstein

 hrad Hartenstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Jossnitz