Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


REINSBERG     
"stříbrný" hrad
lokace:    51° 0'21.24"S  /    13°21'20.52"V

Obec Reinsberg se prvně připomíná již ve 12. st. ve spojení se založením kláštera Altzella a nalezení ložisek stříbra v oblasti Freiberg. To přineslo značný rozvoj obce a celého místa, asi v téže  době se také začalo s ražbou štoly pod Rothschönbergem. Zdejší území bylo kolonizováno franckými rolníky. Proto obce jako Reihendorf a Waldhufen mají charakteristickou formu pro německé osídlení - pravoúhlou náves.
Již od r. 1197 zde existovalo sídlo drobné šlechty. Rytířský rod sídlil i na nedalekém hradu Bieberstein. Pro tehdejší dobu bylo příznačné, vybrat si pro stavbu svého opevněného sídla obtížně přístupný strmý svah. Tak vznikl i nad řekou Bobritzsch hrad s původním názvem "Reginsberg".
První písemná zmínka o hradu pochází z r. 1377, s největší pravděpodobností ale vznikl již v pol. 14. st.. Nejstarší majitelé hradu byli páni von Reinsberg; tomuto šlechtickému rodu náležely značné majetky v okolí, avšak celé panství jim nenáleželo dlouho. Již r. 1334 předává Berndt von Reinsberg velký díl panství rodu von Schönberg, ti získávají i jeho zbytek s rodovým sídlem v r. 1411. Tím se dostalo celé panství s hradem do vlastnictví rodu von Schönberg, kteří zde na Reinsbergu sídlili po nevěřitelných 500 let. Jednalo o významnou šlechtu, jejíž panství zasahovalo od Míšně až po Krušné hory.
době 30-leté války byl hrad vzat útokem císařským vojskem pod vedením maršála Holka a několikrát za sebou poničen. Z tohoto důvodu v letech 1632 až 1648 proběhla oprava stávajících a výstavba nových budov.
Po II. sv. válce vedení komunistické strany používalo budovy jako stranickou školu, později zde byla zřízena podniková zotavovna a nakonec upravili prostory pro potřeby hotelu.

Hrad má nepravidelný, vejčitý až protáhlý půdorys, který je přesně přizpůsoben tvaru skály, na níž stojí. Dispozice hradu je orientována západo-východním směrem. Přístupová cesta do hradu je zakončena mostem, jenž má dva oblouky a ústí do mohutné válcové věže brány.
V 15. st. došlo k přestavbě již nevyhovujícího hradu do zámecké podoby. Z nechráněné východní strany byl hrad zabezpečen hlubokým, ve skále vylámaným příkopem, který bylo možné zdolat pouze po padacím mostě brány. Mohutná válcová branská věž, nezvyklého kruhového půdorysu, vystupuje z východního průčelí dispozice. Pod ochranou zdejšího hradu vznikl o něco později dvůr stejného jména. Proto dodnes v těsné blízkosti hradního areálu spatříme ještě původní, nejdůležitější budovy obce jako kostel, faru, rytířský statek, hostinec a tehdejší školu.
Zachovaná pozdně gotická kaple pochází z přestavby ze začátku 16. st. Jižní křídlo má podobu po stavebních úpravách z r. 1824. Naproti vstupu do nádvoří se nalézá budova panství.
Uvnitř původní obvodové hradby vznikla nedávno restaurace. Parkoviště se nachází těsně vedle jádra hradu ze západní a jižní strany.
V okolí jsou dodnes zachovány již jen bezvýznamné pozůstatky na těžbu stříbra v oblasti Reinsbergu. Nic méně ještě stojí tzv. Těžební dům a strážní domek nad osvětlovacími šachtami štoly, jako památka staré důlní dovednosti.
V okolí se nachází hrady v kraji Dresden a hrad  Bieberstein

 hrad Rauenstein

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Rodewisch