Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


WECHSELBURG     
klášter s opevněným sídlem, později barokně přestavěným
lokace :  51° 0'17.53"S  /   12°46'16.47"V

K půvabným údolím saské krajiny patří údolí Zwickovské pánve (kotliny). V její nejhezčí části se nalézá hrad Wechselburg ležící v oblasti Rochlitz, zvané Středosaský „burgenland“.
Toto území společně s obcí Zschillen bylo r. 1143 přisouzeno míšeňskému markraběti Konrádovi von Wettin. Jeho syn, taktéž markrabě, Dedo von Groitzsch po něm zdědil oblast Rochlitz a po založení stejnojmenného města nechal zřídit ve vzdálenosti 10 km údolím od něj domovský klášter Zschillen. Určitě do r. 1278 mniši řádu Augustiniánů svou dovedností vytvořili z kláštera kulturní centrum zdejší oblasti, které se nalézalo na místě původního slovanského osídlení v této části Německa.
Následkem vnitřního (morálního) rozkladu byl předán majetek kláštera Řádu německých rytířů. Augustiniáni, již přejmenovaní jako Řád „Německých pánů“, měli vedle své duchovní činnosti také rozhodující vliv na ekonomický vývoj území Zschillen.
Po reformaci přechází klášter do vlastnictví (zemského knížete) saského vévody Moritze, který jej v r. 1543 s pány von Schönburg vyměnil za Lohmen, Wehlen a Hohenstein v údolí řeky Labe. V této předávací listinně je poprvé zmiňován název "Wechselburg“. Údajně vznikla tato výměna majetků za Zschillen a hrad s klášterem dostal tak své nové jméno.
Z celého areálu kláštera dodnes zůstal zachován pouze obytný zámek, klášterní kostel byl mezi lety 1683 až 1684 přebudován na zámecký. V letech 1753 až 1756 vznikl na základech původního kláštera, za vlády Jana Gottlieba Ohndorfa, nový barokní zámek, který byl po velmi dlouhou dobu, až do r. 1945 rodinným sídlem hrabat von Schönburg. Dnes sídlí v prostorách zámku nemocnice pro psychicky nemocné děti a mládež.

V okolí zámku se nachází rozlehlý, 21 ha veliký, park v anglickém stylu založený Schönburgy r. 1820. Se svými sochami, zříceninami a svou bohatou flórou a faunou nabízí návštěvníkům klid a odpočinek. Také je zde zbudována umělá jeskyně napodobující podobnou ve francouzském městě Lourdy.

V okolí se nachází hrady Rochlitz, Rochsburg a další v kraji Leipzig

 hrad Voigtsberg

zpět na mapu Saska - Chemnitz

hrad Wiedersberg