Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


HOHNSTEIN  
sídlo českého šlechtického rodu Berků z Dubé, později státní "kasa" a obří "ubytovna" mládeže

Na okraji národního parku saské Švýcarsko se na skalní ostrožně vypíná nad romantickým údolím Polenztal hrad Hohenstein.
Již ve 12. st. zde vznikla malá osada, která je jako město uváděna poprvé až r. 1445. Lze předpokládat, že se vznikem osady zde byl vybudován také hrad. Nejstarší listinné dokumenty ukazují hrad jako sídlo českého šlechtického rodu Berků z Dubé (1353). Úkolem hradu bylo střežit místní úsek obchodní cesty a hranice města Míšně.
Díky své vynikající poloze nebyl hrad nikdy dobyt. Možná také proto byl raději saskými kurfiřty v r. 1443 koupen a poté sloužil jako správní a soudní centrum pro 5 měst a 48 vesnic. Na přelomu 17. a 18. st. byl původně středověký a částečně dřevěný hrad přestavěn. Po zrušení správního úřadu r. 1857, byl hrad využíván jako „Královská zemská pokladna“.
R. 1919 zde byla zřízena věznice pro mládež, která sloužila od r. 1924 jako mládežnická noclehárna. Se svými 1 000 lůžky byla největší ubytovnou v Německu.
S nástupem nacismu k moci byla tato noclehárna opět využívána od r. 1933 jako zajišťovací vazba pro 5 600 politických odpůrců tehdejšího režimu. R. 1935 je zde zřízena „škola v přírodě“ s polovojenským výcvikem. Za II. sv. války zde byl internační tábor pro válečné zajatce a od r. 1949 opět mládežnická noclehárna.
Od r. 1997 je hrad využíván jako rekreační zařízení s ubytováním pro milovníky přírody a ozdravné pobyty. V areálu hradu se nachází muzeum historie hradu a poladské flóry a fauny.
V okolí se nachází hrady Altrathen a Stolpen

 hrad Gossdorf 

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Königstein