Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


ALTRATHEN   
ruina hradu posledního saského loupeživého rytíře, přeměněná na hotel a restauraci

znak místa

 

Jako vložený do malebné polabské krajiny, stojící na skále nad Labem, se nachází hrad posledního loupeživého rytíře v Sasku.
Již někdy v 11. st. nechali vystavět na tomto místě čeští králové hrad, jako strážní a hraniční bod na místní části obchodní stezky. Společně s dalším hradem Neurathenem, byl hlavním pevnostním prvkem ve zdejší krajině. Ještě dnes nás hradní areál udivuje svým rozsahem výstavby a smělým řešením.
Poprvé je listinně hrad uváděn v r. 1361. Díky své strategické poloze byl častým zdrojem válečných výprav a bojů a možná také díky činnosti neklidných českých pánů Berkům z Dubé a Michalovic. R. 1426 byl hrad dobyt Sasy. Po uzavření tzv. Chebské smlouvy byl definitivně r. 1459 předán pod saskou zprávu.
Poslední, zde seděním uváděný rytíř Jan von Oelsnitz, provozoval v kraji loupežnou činnost. Proto byla proti němu vyslána, na příkaz zemského správce Albrechta Wettina, trestní výprava a hrad byl r. 1467 oblehnut. Dobýt se jej podařilo až po dlouhé době a aby se nestal opět základnou loupeživých partiček, byl r. 1469 pobořen.
Mnoho století pak ruina hradu ležela ladem. Až jistý drážďanský hostinský nechal hradní areál přestavět a některé budovy využil jako restaurace. Staré části hradu byly přitom zachovány a důkladně prozkoumány, dodnes je patrný tzv. „Weinkeller“ s původní valenou klenbou a části stojící obvodové hradby jádra.
Od té doby byl areál hradu využíván k různým účelům. R. 1995 jej kupují nový majitelé a hrad upravují jako hotelové zařízení. Od r. 1999 se zde nalézá muzeum historie posledního loupeživého rytířského rodu.
V okolí se nachází hrady Hohnstein, Königstein a Gossdorf

 hrad Nossen

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Sonnenstein (Pirna)