Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


KÖNIGSTEIN  
původně gotický hrad přestavěný na mohutnou pevnost

Uprostřed malebné krajiny saského Švýcarska, na břehu Labe, 360 m n. m., na vysokých pískovcových skalách je vzdorovitě postavena pevnost Königstein. Již ve tředověku zde existoval hrad patřící českým panovníkům, ovládající odsud pevně okolní krajinu.
První písemná zmínka o hradu Königstein je známá již z r. 1241. Na počátku 15. st. kupují zdejší hrad příslušníci rodu von Wettin. Ti později vlastní další další hrad SonnensteinPirně. Za vévody Jiřího Vousatého hrad zpustl a byl proměněn v klášter, který byl v průběhu refomace zrušen. Nakonec nechal saský kurfiřt Kristián I. r. 1589 celý hrad přestavět a rozšířit na zemskou pevnost. V následujících stoletích bylo pak bývalé hradní předhradí postupně stále více opevňováno a obranné prvky zahušťovány, takže se jen málokterý nepřítel pokoušel pevnost pokořit. Nejzajímavějším počinem této doby bylo hloubení pevnostní studny v letech 1563 až 1569 svobodnými horníky. Je 152,5 m hluboká a 3,5 m v průměru. Na tehdejší dobu to byl podivuhodný technický výkon. Tato studna ještě v roce 1967 dodávala kvalitní pitnou vodu pro celou pevnost.
Dle vojenského hlediska nedobytná pevnost se stávala v neklidných časech útočištěm saských králů a kurfiřtů, umělců a státní pokladny. Mimo tyto doby byl Königstein pro svou krajinou polohu častým cílem královského dvoru. Hrad navštěvovali takový významní vládci jako byl car Petr I. nebo pruští králové Bedřich Vilém I. a Bedřich II. Také Napoleon si se zájmem tuto pevnost prohlédl.
Velká pevnostní stavba je cca 550 m dlouhá a až 350 m široká. Celková rozloha činí 9,5 ha. Hlavní vchod do pevnosti je přístupný přes tři, do skály vylámané tunely a několik mostů. Odtud vedou vchody na pevnostní plató. Délka hradeb činí přes 2 200 m délky.
V pevnosti se nachází sbírka saských děl od 15. do pol. 18. st., mezi nimi také obrovské dělo „Líná Magda“. Kromě toho se zde nachází i expozice moderních zbraní.
Dnes nepřitahuje pevnost pouze znalce vojenství a odborníky na zbraně, ale také milovníky krajiny a výletníky. Z pevnostních hradeb a bašt je fantastický výhled na bizardní labskou krajinu a východní výběžek Krušných hor.
V okolí se nachází hrady Altrathen a Stolpen

 hrad Hohnstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Kuckuckstein