Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


KUCKUCKSTEIN   
pohádkově přestavěný gotický hrad

V malebném údolí Muglitztalu leží středověké centrum malebné obce. Obec Liebstadt byla vystavěna purkrabím von Dohna. Hrad Kuckuckstein, byl  vystavěn kolem r. 1200 na horské stráni. Takto se hrad nazývá od r. 1791.
Pravděpodobně zdejší opevněné sídlo vzniklo již okolo r. 930 za Jindřicha I. jako hraniční pevnost. Do r. 1402 byl v držení purkrabích von Dohna, kdy byl zbořen a pak ještě jednou byl v rozvalinách od r. 1426 do  r. 1429.
V 15. a 16. st. byl hrad opět zbudován. Ze starého objektu zůstala pouze hradní věž, kaple a můstek. Hrad a město v 15. st. přešlo do rukou pánů von Bunau, později ho vlastnila rodina pánů von Carlowitz.
V letech 1798 až 1851 byla provedena pány Jana Jiřího a Karla Adolfa von Carlowitz rozsáhlá přestavba. Okolo r. 1800 byl hrad přestavěn do romantického slohu, později byl přestavěn na hrad z pohádky.
V r. 1945 přešly pozemky a sídlo do národního majetku státu. Jeho využití v té době bylo široké. Až do r. 1954, kdy zde bylo otevřeno národní muzeum.
Pozdně gotický hrad nabízel funkční místnost rytířský sál, který byl často využíván k loveckým hostinám. Název Napoleonského pokoje vznikl po návštěvě francouzských vojsk a přímo samotného Napoleona Bonaparte 9. září 1813, který v tomto pokoji spočíval po únavném pochodu.
Okolo r. 1800 zde byla zřízena zednářská lóže (Freimaurerloge) a bývalý hrad pána von Carlowitz byl zasvěcen tomuto hnutí, jehož cíle byly humanita a tolerance.
Znakem Liebstadtu je jetelový list. Tento znak zároveň s městem převzala i rodina pánů von Carlowitz. Znak je dodnes rozšířen v celém saském kraji, kde ho můžete v podstatě nalézt na každém kroku po krajině.
V okolí se nachází hrady Dohna a Bärenstein

 hrad Königstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Lauenstein