Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


LAUENSTEIN   
do ruiny středověkého hradu vestavěný renesanční zámek

znak města

Obklopeno obcemi Geising, Altenberg a Bärenstein se nachází v údolí Müglitztal a městečko Lauenstein se svým bílým hradem, jako jedno z center kolonizace východní části Krušných hor.
První písemné zmínky pochází z r. 1289, kdy je zde uváděno „castrum Lewensteyn". Datum založení hradu nelze však doložit. Je ale pravděpodobné, že hrad byl postaven již ve 12. st. na příkaz míšenského markraběte jako strážní hrad na obchodní cestě do Čech.
Tehdejší hrad byl tzv. „Bergfitové dispozice“. Skládal se z dřevěného paláce, v spodních částech kamenného, a volně stojícího taktéž kamenného bergfritu, který ovládal přístupovou cestu, na konci změněnou v most s poslední častí padací. Bergfrit, na jehož místě dnes stojí kaple, připomíná již jen několik stavebních prvků, které můžeme spatřit po sestoupení do sklepení z malého nádvoří pod již jmenovanou kaplí.
Velkými rozsáhlými stavebními změnami hrad prošel v 15. a 17. st., zvláště pak za vlády pánů von Bünau, kteří původní charakter středověkého hradu postupně měnili dle požadavků tehdejší doby.
Pod hradem v r. 1340 byla vysazena osada, jakožto eliptický základ dnešního městečka. S rozvojem těžby stříbra, mědi a cínu v nedalekých horách se sídliště začalo dynamicky rozvíjet a tak již v r. 1374 získává městská a trhová práva. V té době většinu obyvatel tvořili hlavně horníci.
Do 15.st. se zde majitelé panství často měnili. Nejdéle zde však panovali páni von Bünau, jejichž vliv na okolní krajinu trval více jak 300 let (do r. 1821). Protože těžba nerosných surovin se stále vyplácela, nechal vzdělanec Günter von Bünau pán na Lauensteině vystavět r. 1600 nedaleko starého hradu nový reprezentativní zámek a kostel s bohatým uměleckým vybavením a díly. R. 1716 Rudolf von Bünau založil rozsáhlý zámecký park.
Páni von Bünau byli v r. 1824 vystřídáni rodinou von Hohenthal, kterým byl majetek vyvlastněn v r. 1945. Po té zde sídlilo v 50-tých letech minulého století muzeum. Od r. 1980 zde probíhaly (a v podstatě probíhají do dnes) rozsáhlé restaurační práce. V současnosti hrad a zámek spadají pod správu města Lauenstein a přibyvší návštěvník zde může mimo jiné spatřit také expozice regionálního muzea Krušných hor.
V okolí se nachází hrady Bärenstein

 hrad Kuckuckstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Nossen