Sasko

Kraj  Sasko - HRADY


PODELWITZ   
vodní renesanční zámek s gotickým jádrem

 

 

Zámek nalezneme nedaleko města Colditz (mimo jiné i bývalý koncentrační tábor), ve stejnojmenné obci v v údolí Freibergské kotliny.
Již v r. 1286 je zde prvně písemně zmiňován jistý Jindřich von Schellenberg, jehož sídlo zřejmě sloužilo k ochraně cesty procházející údolím. Zámek Podelwitz pocházející z přelomu 15. a 16. st. patří k nemnoha v Německu zachovalým vodním zámkům v renesančním slohu. I když dnešní zámek již není obklopen vodou, přesto příkopy a mosty působí dojmem někdejšího vodního hradu. Bohužel přestavbou původní pevnosti na zámek nezůstaly dodnes zachovány žádné památky po někdejším hradě. O něm pocházejí první listinné zmínky až z r. 1487. Pravděpodobně náleží impozantní stavba včetně rytířského panství ještě do 16. st. k vlastnictví rodu von Schellenberg, který byl usedlý na území kraje Grimma.
V průběhu staletí se neustále měnili majitelé, významnější byl pouze Oldřich Maximilian von Rechenberg, který zdejší zboží získal v r. 1691. Vedle četných stavebních změn nechal v prostorách jižní vstupní haly provést italským mistrem nové štuky - tři velké medailóny s pověstí zobrazující Io, o které se píše v Homérově Iliadě. Ostatní ploché stropy byli vyzdobeny arabeskami, erby rodu von Rechenberg a vyplněny zavinutými monogramy  "MR". Bohužel byly tyto jedinečné štukové práce v pol. 20. st. nenahraditelně zničeny.
V r. 1850 přechází zámek do vlastnictví rodiny von Reiswitz. Václav, svobodný pán, von Reiswitz zdědil po předcích panství r. 1923, jemu byl v r. 1945 za pozemkové reformy zámek vyvlastněn.
V r. 1991 bylo díky obci Tanndorf, podporou zemského úřadu Grimma a Úřadu ochrany památek započato se sanací a přestavbou mezitím značně zchátralého historického objektu. Do r. 1995 byla provedena sanace střech, střešních vikýřů, jakož i většina vnějších fasád.

Dnes zámek poskytuje místo pro festivaly, jsou zde expozice historických hraček, panenek, domácích spotřebičů, jakož i dokumenty z bývalé NDR a dějiny pošty. Jsou zde vystaveny také doklady z koncentračního tábora Colditz. Společenské prostory jsou k dispozici také pro kulturní slavnosti a malé posezení u kávy.

Na nádvoří zámku se nalézá pozoruhodný holubník. Nedaleký rozsáhlý les „Thumlitzwald“ je vhodný pro dlouhé procházky.
V okolí se hrad Mildenstein a další v kraji Chemnitz (Kamenice)

 hrad Mildenstein

zpět na mapu Saska - Drážďany

hrad Colditz