Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


BRODNICA  (Strasburg)  
Zřícenina řádového hradu v jihovýchodní části města na pravém břehu řeky Drweca (Drewenz).

 

znak města

Původní hrad a město byly podle pozdějších kronikářských zpráv založeny již r. 1285. R. 1298 byly přepadeny a vypleněny při vpádu Prusů, ale krátce nato byly znovu obnoveny.
Řádový hrad vznikl asi v letec h1305-17, písemné doklady o stavbě však chybí, a tak se názory na dobu výstavby hradu různí a někdy je jeho dokončení kladeno až do r. 1340.
R. 1312 je zmiňován zástupce zdejšího komtura, r. 1331 a 1337 přímo komtur.  R. 1339 byla řádovou kapitulou slavnostně vysvěcena hradní kaple a r.1388 byl hrad těžce poškozen povodní.
Dne 7.10. 1414 zde bylo po západoevropském zprostředkování uzavřeno příměří mezi Řádem a Poláky, které bylo r. 1421 prodlouženo.
V r. 1461 byl hrad dobyt žoldnéřskými vojsky Bernharda von Zinnenberga, ale již r.1466 opět přešel hrad toruňským mírem polské koruně. Zinnenberg a po jeho smrti jeho bratr si však Strasburg udrželi (a spolu s ním i Kulm - dnes Chelmno a Althausen - dnes Starogród) jako zástavu až do r. 1478, kdy je vyplatil uherský král Matyáš Korvín a hrad vrátil Řádu a následujícího r. 1479 byl hrad opět předán polské koruně a stal se sídlem královských fojtů.
R. 1550 byl hrad vážně poškozen požárem, ale péčí zdejšího starosty Rafaela Dzianského byl opraven. Od r. 1605 byl úřad zdejšího starosty v držení členů královské rodiny Vasů.
Kolem r. 1616 byl ve východní části předhradí vybudován palác, který se stal sídlem princezny Anny Švédské, sestry polského krále Zikmunda III. Vasy (pohřbena v Toruni v kostele Panny Marie). Budova byla pak ještě po r. 1670 přestavěna.
Po polovině 17. st. byla zahájena výstavba bastionového opevnění města. Po r. 1772 připadl Strasburg Prusku a v letech 1782-87 byl hrad zbořen a stát zůstala jen samotná věž, která byla opravena r. 1842.
Mezi oběma světovými válkami byly hradní zříceniny upraveny a r. 1940 byl proveden archeologický průzkum. Další výzkum v letech 1953-57 odkryl půdorys vlastního hradu i předhradí. Poslední zabezpečovací práce proběhly v r. 1970.
V okolí hrady Radziki a Radzyń

 hrad Zlotoria

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Dybow