Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


DYBOW 
zřícenina hradu na levém plochém břehu řeky Wisly

   

Pevnost nechal vystavět král Vladislav Jagelonský okolo r. 1425. Zároveň bylo založeno v sousedství město Nieszawę, jako konkurence křižácké Toruni. Sídlo královského purkrabího sloužilo k zabezpečení polského břehu řeky a k ochraně statků na Wisle.
Hrad vznikal postupně ve 3 etapách. Na počátku druhé čtvrtiny 15. století byla vystavěna cihlová hradní budova na obdélníkovém půdorysu o rozměrech okolo 13,5 a 15 x 46 m. Byla to podsklepená stavba o 3 podlažích. Obytné a reprezentační místnosti byly umístěny v prvním patře. Od severozápadu byla opatřena mohutnou podpěrou, plnící určitě funkci latríny.
V krátké době panování křižáků v letech 1431-5 byla zbudována obvodová hradba, ohrazující nádvoří o výměře 28 x 52 m. Nádvoří bylo situováno na jižní straně obytné budovy. Ta byla upravena na sídlo konventu a umístěna v ní kaple, zmiňovaná v roce 1435. Vstup s bránou byl umístěn v hranolové věži. Ta byla opatřena předbraním a vysunuta před jižní kurtinu.
Poslední fáze výstavby probíhala okolo roku 1450. Byla zvýšena obvodová hradba, ve 3 jejich nárožích byly umístěny cihlové věžičky (bartizány), přizpůsobené dělostřelecké obraně. Současně byla zmodernizována věž brány. Celý objekt byl obklopen příkopy.
V r. 1431 byl hrad dobyt vosky Řádu a měšťany Toruně. Od r. 1435 následkem polsko – křižácké smlouvy byl předán koruně.
V r. 1456 získal hrad od Kazimíra Jagelonského inowroclawský vojvoda Jan Kościelecki a zřídil v něm starostenství a celní úřad.
Okolo r. 1600 byl shledán stav jeho budov jako špatný. O 55 let později, v době švédských válek, výbuch střelného prachu způsobil další velké škody.
Na počátku 19. st. byly budovy využity jako pivovar. Zajímavou epizodou v historii hradu byla r. 1813 tříměsíční obrana před ruskými vojsky vedená francouzským oddílem o 400 lidech pod velením plukovníka Savary. V r. 1848 byly zbytky hradu opevněny valy v souvislosti s výstavbou toruńské pevnosti.
První konzervační práce byly provedeny v letech 1936-8. Hradní zřícenina byla zabezpečena na konci 50-tých let 20. st. a předána do užívání skautům. V r. 1998 byl započat výzkum hradu.
V okolí je v dosahu Zlotoria , Papowo a Toruń

 hrad Brodnica

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Golub