Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


ZLOTORIA   (ZOLLBURG) 
zříceniny královského hradu v záplavovém území na soutoku Visly a Drwecy.

Původ hradu stojícího mimo území Řádu na levém břehu Drwecy, v dobrzyňské zemi, není uspokojivě vysvětlen. R. 1228 tu bylo hradiště rytířského Řádu bratří dobrzyňských. Po porážce byl tento řád r. 1233 i s veškerým zbylým majetkem spojen s Řádem německých rytířů.
Ale už r. 1235 kníže Konrád Mazovský hradiště Řádu odňal. V letech 1329-43 však zase spolu s celou zemi dobrzyňskou náleželo Řádu. Nezdá se však pravděpodobné, že by křižáci v této době postavili hrad, neboť není nic známo o jejich stavební činnosti v dobrzyňské zemi v této době a navíc je prostorové uspořádáni hradu odlišné od soudobých řádových staveb.
Na základě závěti krále Kazimíra Velkého přešlo hradiště v letech 1370-77 jako léno do rukou jeho vnuka Kažka, knížete slupského. Je dobře možné, že právě tehdy vznikl zděný hrad jako pohraniční pevnost dobrzyňské země proti nedaleké Toruni patřící Řádu.
R. 1374 hrad opanoval dobrodružný kníže Vladislav Bílý z Gniewkova a v r. 1377 zde byl během obléhání hradu smrtelně zraněn slupský kníže Kažko, který se pokoušel obnovit svou moc nad hradem.
V letech 1379-92 držel hrad jako léno Vladislav Opolčík a r. 1392 ho ponechal jako zástavu Řádu, který ho držel do r. 1404, kdy zástavu vykoupil král Vladislav Jagellonský. Německá literatura právě do této doby datuje výstavbu hradu a připisuje ji Řádu.
R. 1409 byl hrad po osmidenním obléhání za pomocí dělostřelby dobyt vojskem Řádu a následně zbořen. Cihly byly použity při výstavbě farního kostela sv. Jana Evangelisty v Toruni.
R. 1411 hrad opět přešel do vlastnictví Poláků a r. 1420 se Řád zavázal nahradit škody způsobené zbořením hradu. To je jeden z argumentů polských badatelů pro polský původ hradu, neboť Řád by se zřejmě jen těžko zavázal platit za zničení vlastního hradu. Jisté je, že byl obnoven.
Po druhém torunském míru však ztratil význam pohraniční pevnosti i hospodářského střediska a propadal zkáze. Těžké škody utrpěl za napoleonských válek r. 1807 během bojů kolem moderní pevnosti Toruně.
V okolí hrady Toruń a Dybow

 hrad Toruń

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Brodnica