Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


NOWE  (NEUENBURG)  
klášter

Osada existovala již před příchodem křižáků. Nacházel se zde původní hrad, zmiňovaný v textech již roku 1266. Byl umístěn na vysoké skále nad západním břehem řeky Wisly. Toto exponované, opevněné sídlo využívali křižáci, kteří se usadili v Nowe a stali se jeho majiteli r. 1313. Na jižní straně od vypáleného hradu vznikla osada, která v r. 1350 již měla statut města. V tomto roce bylo započato se stavbou nového hradu v místě severovýchodního nároží města.
Výstavba trvala až do r. 1404. Na hradě spojeném s městským opevněním, sídlil úředník podléhající fojtovi v Tczewie. Pevnost byly rozebrána na stavební materiál koncem 18. st., hlavní křídlo bylo přestavěno v roce 1787 na evangelickou modlitebnu (viz foto.).
Původní hlavní hradní budova, situovaná v severním nároží města, byla cihlová, třípodlažní stavba o rozměrech 12,3 x 39 m a výšce 9 m.V podsklepeném přízemí se nacházely hospodářské místnosti a pod nimi sklepy. V prvním patře se nalézaly 3 oddíly – obytné místnosti, v kterých sídlil prokurátor, refektář a pokoj pro hosty. Tyto komnaty měly dřevěné stropy v 15. st. ozdobené malbami. Nad nimi se nacházelo patro sloužící jako sýpka, opatřené ze všech stran obíhajícím obranným ochozem.
K hlavní budově přiléhalo od severu nižší křídlo, zajisté hospodářské. Ze západní strany bylo nádvoří ohrazené obvodovou hradbou s bránou vedoucí k městu. Průčelí hlavní budovy ze strany nádvoří bylo opatřeno dřevěným ochozem v poslední době zrekonstruovaným. Bohužel již nelze dnes správně zjistit původní uspořádání hradních prostor.
V okolí hrad Grudziadz

 hrad Kruszwica

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Papowo