Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


PAPOWO  BISKUPIE 
zřícenina hradu na nevelkém návrší mezi jezery.

znak města

Zřícenina hradu, sídlo křižáckého konventu v letech 1287–1410, leží na konci vesnice, na nevelkém návrší mezi jezery. Pozůstatky budov zatím nebyly předmětem archeologických výzkumů. Hrad byl jedním z nejranějších příkladů pravidelného tvaru sídla konventu, vybudovaného v 80-tých letech 13. st.
Jako materiál na stavbu byl použit kámen z polí, lámaná žula a jenom částečně cihly, což bylo dost netypické pro křižácké hrady.
Objekt byl založen na čtvercovém půdorysu o straně okolo 40 m. Dispozice se skládala ze 4 dvoupodlažních křídel. V nárožích se mohly nacházet nevelké věžičky, neboť síla zdiva je v těchto místech větší. Hlavní křídlo bylo situováno v severní části. V jeho středu se nacházela brána, před níž byl příkop. Nad hospodářským přízemím byla umístěna od východu kaple, zaklenutá původně křížovou žebrovou klenbou. Na protilehlé straně byl refektář. V prvním patře západního křídla jistě byla kapitulní síň. Nádvoří o rozměrech 18 x 18 m bylo obklopeno galerií (ochozem). Od severu a východu přiléhalo k hradu hospodářské předhradí, ohrazené obvodovou hradbou a příkopy.
Hrad po zrušení komturie v r. 1410 plnil krátce roli fojtství (starostenství). Byl poničen v době polsko–křižáckých válek mezi lety 1454 – 66.
V r. 1505 se dostal do vlastnictví chełminských biskupů, kteří jej dále užívali až do r. 1772 a prováděli na něm drobné přestavby.
V okolí hrady Toruń a Kowalewo , Dybow a Zlotoria

 hrad Nove

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Pokrzywno