Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


GRUZIADZ  (GRAUDENZ)  
zbytky hradu nad městem na vysokém pravém břehu Visly.

znak města

 

K r. 1222 je zde připomínáno hradiště a již kolem r. 1234 místo osazeno a opevněno Řádem německých rytířů.
Stavba kamenného hradu proběhla v letech 1250-60 a mezi r. 1267-70 je prvně připomínám zdejší komtur. Pod ochranou hradu bylo založeno na pravidelném půdorysu město, které získalo r. 1292 městská práva. R. 1277 odolal hrad těžkému obléhání. Město se stalo záhy důležitým a vyspělým centrem obchodu a řemesel.
Ze středověku pochází i dnešní dominanta městských sýpek nad břehem Visly (kolem r. 1365), k r. 1380 byl vybudován vodovod.
R. 1410 se města na krátkou dobu zmocnilo polské vojsko. Na začátku třináctileté války přinutili měšťané posádku Řádu k vydání hradu a r. 1466 přešel po druhém toruňském míru hrad a město pod polskou korunu.
Ve švédsko-polských válkách bylo město i hrad těžce poškozeny - r. 1655 jej dobyli Švédové, a v r. 1659 po těžkém obléhání, při němž byla část města vypálena, dobyto zpět Poláky.
R. 1772 připadlo město po prvním dělení Polska Pruskému království, v jehož hranicích zůstalo do r. 1919. Za pruské vlády bylo malé a zpustlé město dosídleno a r. 1776 započato s výstavbou barokní bastionové pevnosti, která se vletech 1806-07 pod velením gen. Wilhelma de l'Homme de Courbiere ubránila Napoleonově armádě.
Stavbě pevnosti také z největší části podlehl starý hrad, který byl postupně rozebírán na stavební materiál.

K těžkému poškození města a hradu pak došlo na jaře r. 1945.

V okolí lze vidět hrady Pokrzywno a Nove

 hrad Golub

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Kowalewo