Polsko

Kraj  Kujavsko - Pomorskie - HRADY


POKRZYWNO  (ENGELSBURG) 
zříceniny řádového hradu na výšině obklopené ze tří stran dvěma potoky

   

Staré slovanské hradiště na důležité cestě mezi Graudenzem a Rhedenem je zmiňováno prvně r. 1222 ("Copriven"). kdy je kníže Konrád Mazovský s jinými hradišti daroval pruskému biskupu Christianovi. Ten je daroval r. 1231 Řádu. Podle kroniky Petra Duisburského zde už v letech 1239-41 sídlili řádoví bratři, r. 1278 je připomínán zdejší komtur.
Stavba hradu proběhla v poslední čtvrtině 13.st., kaple byla svěcena r. 1339.
R. 1410 byl dobyt kulmlandskou šlechtou bojující na straně polského krále Vladislava, ale už r. 1411 jej znovu ovládl Řád. V letech 1413-14 tu byl komturem sesazený velmistr Heinrich von Plauen, zachránce Řádu po bitvě u Grunwaldu. Komturství zde bylo do r. 1416, kdy bylo zrušeno a panství rozděleno mezi sousední komturství ve Rhedenu a v Dirschau (dnes Tczew).
Inventář z r. 1438 vypovídá o snížené vojenské funkci hradu, a tak když se jej na začátku třináctileté války r. 1454 zmocnila vojska Pruského spolku, stalo se tak jistě bez boje.
Po druhém toruňském míru r. 1466se stal majetkem polské koruny a na hradě sídlili až do r. 1772 královští správci - tzv.. starostové.
R. 1611 byl hrad s kaplí těžce poškozen požárem, r. 1657 byl dobyt a vypálen švédským vojskem, ale poté ještě opraven.
Po prvním dělení Polska r. 1772 připadl Pruskému království a jeho tehdejší německý majitel Keyserling začal s rozebíráním hradu. V předhradí byl zřízen panský dvůr a při výstavbě hospodářských budov sloužil hrad jako kamenolom, stejně tak jako později při stavbě silnice.
R. 1789 se zřítila kaple a devastace pokračovala až do našich času. Povrchový průzkum hradu byl proveden r. 1966.
V sousedství Radzyń a Grudziadz

 hrad Papowo

zpět na mapu kraje Kujavsko - Pomorskie

hrad Radzyń