Polsko

Kraj  Slaskie - HRADY


OSTRĘŻNIK 
zřícenina skalního hradu

hradní skála

pravděpodobná podoba hradu      

hradní skála - čelní pohled prostor dolního hradu pod skalou prostor horního hradu

zbytek kurtiny na vysoko na skále opěrák paláce vnitřní prostor věže

Zřícenina zděného hradu se nalézá na vápencové skále (cca 380 m/m). Dodnes na ní nebyl proveden archeologický výzkum. Hrad není vzpomínán ani ve středověkých listinách ….výzkumy na hradě snad v budoucnu mohou vyřešit pochybnosti týkající se doby fungování objektu, jméno jejího zakladatele a pozdější majitele.

Od počátku mohl být spojen s nedalekou vsí Trzebniów, která dříve než přešla na počátku 15. st. do vlastnictví rodu Kobylów z Żarek, byla královským majetkem. Pravděpodobně byl postaven jako strážní hrad k zahuštění obrané linie proti nájezdu husitů.
Dle zachovaných zbytků staveb lze usuzovat, že se hrad skládal ze dvou částí. Na skále se nacházel horní hrad, z něhož se zachovaly na hraně skály části obvodové hradby o délce kolem 144 m. Tloušťka zdiva v severním a východním úseku hradby je 2,2 m, v jižní a západním úseku pouze 1,6 m. Svým průběhem hradba ohraničuje protáhlý mnohostran o ploše okolo 1200 m2, která je od východu zakončena.
Uvnitř horního hradu jsou dodnes patrné zbytky budovy na obdélném půdoryse o rozměrech 10 x 30m, přiléhající k severozápadní části obvodové hradby. K jižnímu úseku hradby zvenčí přiléhala bašta obdélného půdorysu o rozměrech 6 x 9 m.
Dolní hrad byl oddělen od horního hlubokým suchým příkopem a byl ohrazen systémem zemních opevnění.
Místo je vhodné na "slušné" táboření.
V okolí skalní hrady Mirów a Bobolice

 hrad Olsztyn

zpět na mapu kraje Slaskie

hrad Pilica