Rakousko

Kraj  Burgenland - HRADY


LOCKENHAUS 
zachovalý hrad nad stejnojmennou obcí

celkový pohled na hrad

parkánová hradba s baštou dolniho hradu nádvoří dolního hradu pohled na dolní hrad

I. brána další foto hradu další foto hradu (klikni brána)

vnitřní nádvoří hradu

Hrad byl založen ve 13.st. na místě opevnění snad už z římských dob, jako údolní přehrada cesty podél řeky Güns na hranici komitátu Ödenburg (Sopron).
R. 1241 obsadil vévoda Friedrich hraniční území proti hrozícímu mongolskému vpádu mj. též "Castrum Léka" (1243 "de Leuka").
Od r.1270 byl v majetku českého krále Přemysla Otakara, ale již r. 1278 jej vlastní Nikolaus de Güssing, jehož rodu zůstal až do r.1337, kdy jej dobyl na rozkaz Karla Roberta z Anjou Stefan Laczkfi.
Od r.1390 zde sídlí rodina Kaniszai, dalšímu dobytí podlehl v letech 1406 a 1490, r.1535 přechází sňatkem na rod Nádasdy, kteří postavili dolní hrad.
Po popravě Franze Nádasdyho r.1671 na vídeňské radnici koupil hrad r.1676 Paul Esterházy.
Historizující úpravy proběhly mezi lety 1902- 06, r. 1945 byl zpustošen. R. 1968 jej koupil básník Paul Anton Keller, 1969 začátek obnovovacích prací. Po jeho smrti v r.1976 o hrad pečuje jim zřízená nadace. V předhradí se nalézá penzion.
Přistup k hradu vedl od východu. Předhradí se sestává ze 3 křídel nepravidelných dvoupatrových budov, které obsahují 2 vysunuté okrouhlé bastiony. Vnitřní prostory jsou částečně klenuté, částečně s trámovými stropy se zbytky maleb.
Přes novodobé schodiště vede vstup věžovou branou do středního nádvoří, kde je zajímavá renesanční kuchyně s otevřeným ohništěm (1557-59) a vstupy do kasemat.
Vnitřní hrad s pětibokou věží zakončenou stanovou střechou nad původním cimbuřím. Nepravidelné nádvoří je přístupné schodištěm ze 16.s.l., v jehož středu se nalézá podzemní valeně klenutá místnost se dvěma apsidami přístupná původně jen otvorem ve stropjejíž účel (spojovaný též s tajemným templářským řádem) zůstává záhadou.
Hluboká studna pochází z r.1513. Na východě stojí vysunutá věž s kaplí, jejíž přízemí obsahuje 2 pole klenby a se zbytky fresek z 2. čtvrti 13. stol., nejstaršími na území Burgenlandu.
Úzké točité schodiště vede k místnostem s výzdobou ze 16.st. V horním patře pod střechou se nalézají sdružená podvojná a trojitá okna se sloupky a hlavicemi z  konce 13st. V přízemí paláce je rytířský sál, pozoruhodný dvojlodní halový prostor na zakřiveném půdoryse s 13 poli křížové žebrové klenby nesenými pěti osmibokými pilíři.
V okolí se nalézají hrady Bernstein a Schleining.

 Güssing

zpět na mapu Burgenlandu

Schleining