Rakousko

Kraj  Burgenland - HRADY


SCHLEINING  
"Maďarský" hrad nad městem vysoko nad údolím Tauchenbachu

letecký pohled na hrad

Hrad původně asi maďarského založení z konce 12.st.,je připomínán poprvé r.1271 v době bojů o babenberské dědictví, kdy jej držela hrabata z Güssingu.
R.1272 byl v krátkém držení Přemysla Otakara II., r.1289 dobyt vévodou Albrechtem a r.1291 navrácen uherské koruně, kdy zde jsou lenními pány opět Güssingové, od r.1342 rodina Kaniszay.
R.1445 předává hrad a panství císař Friedrich III. svému vojevůdci Andreasu Baumkirchnerovi, kapitánu bratislavského hradu, za něhož proběhla přestavba hradu na pevnost a došlo k založení města. Po jeho popravě r.1471 se hradu ujímají jeho synové a po prešpurském míru r.1491 se stává hrad rakouským komorním zbožím.
Poté získává hrad a panství postupně rodina Batthyány (r.1544 první polovinu, r.1574 druhou a od r.1632 v plném vlastnictví), od r.1912 časté střídání majitelů, v průběhu II.. sv.  války a po ni opuštěn a zdevastován. Od r.1967 v majetku býv. ministra dr. Udo Illiga, za něhož zahájeny obnovovací práce, v 1etech 1986-87 zde zřízeno spolkovou vládou konferenční centrum.
Mohutný komplex tvoří horní hrad z 12.-13.stol., obestavěný velký dvůr z Baumkirchnerových časů a vnější pevnostní okruh ze 17.stol. s příkopy, hradbami, branou a mostem. Přístup z města branou z r.1648 vlevo od půlválcové bašty s kuželovou střechou. Druhá brána nad příkopem s původním padacím mostem je go­tická z 15.stol. s horním poschodím a střechou ze 17.stol.
Nepravidelný Velký dvůr obklopuje na východě a na západě široká hradba (plášťová o tloušťce až 7 m), v jižním rohu stojí čtyřboká věž z 15.stol, zvýšená o 2 patra v 17. st.. a zakončená vysokou střechou s lucernou z 18.st.. Uvnitř je 90 m hluboká šachta lidově zvaná "Falsche Gericht".
V horním hradě seskupeném kolem černého dvora stojí okrouhlý donjon z 12.st.. se zdmi 5 m tlustými a schodištěm v síle zdiva, v 15.st.. zvýšený a v 17.st.. doplněný dělostřeleckým patrem a kuželovou střechou. Pod východním traktem je mohutný sklep z 12.-13.st.. Ve východní gotické baště byla v 17.st.. zřízena kaple, zařízení pochází převážně z 18.st. Horní patra paláce vybudována a zařízena v 18.st..
V okolí hrady Bernstein a Lockenhaus

 Lockenhaus

zpět na mapu Burgenlandu

Bernstein