Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


ALBRECHTSBERG 
v jádru románský hrad s kostelem

brána s licim otvorem

   půdorys hradu  

První zmínka o hradu pochází z r.1230, kdy je v listinách uveden Konrád von „Albrechtsperge". Založení hradu je však mnohem starší, je datováno kolem r. 1100, jakýmsi „Adelhartem".

R. 1263 je objekt v držení svobodného pána Gundakara von Starhemberg zu Anschau. K r. 1263 je jmenován zdejší mnich Jindřich jako hradní vikář. V r. 1332 přechází panství na Jana von Starhemberg. Ale již v r. 1377 prodává Rüdiger von Starhemberg hrad Ulrichovi von Neidegg.
Kolem r. 1380, kdy tomuto panství vládl rod Neideggerů, došlo konečně k osamostatnění farního úřadu.Tento rod drží hrad i panství ve svém vlastnictví až do r. 1527. V průběhu husitských válek byl hrad silně poškozen a následně byl znovu vystavěn.
Od r. 1527 se stal hrad vlastnictvím Erasma von Peuckham, a ten jej nechal zcela přestavět do zámecké podoby. Peuckham změnil svou víru a přihlásil se k protestantismu, čímž došlo k jeho opětnému zpustošení císařskými vojsky. Poté objekt často měnil své majitele
V r. 1630 přechází do majetku Kryštofa Viléma Veldendorf, již r. 1652 jej vlastní Jan Bernard Zägkhler a poté v r. 1662 přechází na Matyáše Arnošta Spindler von Hofegg, usedlost se změnila na fideikomis (svěřenský a nedělitelný statek). Od r. 1695 se stává majitelem panství jeho vnuk Jan Karel Ignác Lempruch, jehož potomci zámek teprve v 50 - tých letech minulého století prodávají.
V r. 1972 následují Evžen a Alžběta Jussel. Nyní je vlastníkem Prof. Dr. Alexandr Tollmann. Ten k jádru hradu nechal přihradit zdí kostel.

Rozsáhlý, velmi členitý komplex hradu a kostela leží na nízkém, lehce skloněném, širokém návrší přímo v severovýchodní části města. Komplex je orientován přibližně severojižním směrem.
Starý hrad byl vystavěn na nepravidelném půdorysu a skládal se z několika třípatrových křídel. Rozsah starých částí je patrný podle přizpůsobení stavby terénu, obvod má tvar protáhlého oválu, který se několikrát tupoúhle lomí. Jelikož není hrad zpřístupněn nelze s přesností datovat staré části jeho zdiva, zvláště pak starší stavební fáze, které byly provedeny před II. pol. 16. století a sjednotily vnější vzhled objektu.
Jádro hradu (nejstarší část) je seskupené kolem malého vnitřního nádvoří, které je ze všech stran obklopené arkádami – tvořené sloupy a žebrovými klenbami. Pravděpodobně bylo koncem středověku jádro hradu s předhradím ohrazeno parkánem. Toto rozšíření opevnění bylo vystavěno na starších základech.
V okolí se nachází hrady Hartenstein, Hohenstein, Lichtenau a Ottenschlag v sousedním okresu  Waldvierteil

 hrad Aggstein

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Dürnstein