Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


LICHTENAU 
soukromý malý hrádek plášťového typu

"závěr" hradu zadní nároží hradu

  půdorys hradu  

nádvoří

Panství na území Lichtenau sloužilo původně jako zemské knížecí léno. V r. 1101 je údajně prvně v listinách jmenován Konrád von Lichtenau. R. 1157 je zmiňován ,,Berthold de Lichtenowe" jako ministeriál rodu Babenbergů. Tento rod je od r. 1263 doložen v listinách zdejšího panství až do r. 1305, stalo se tak za Rudgera  von Lichtenau.
Jejich nástupnictví převzal rod pánů von Lichtenegg. Od r. 1429 měl patronát na zdejším kostele v rukou rod von Neidegg. Mezi lety 1429 - 1509 jsou vlastníci panství Lichtenau rody pánů von Jaispitz a Kunstadt.
V r. 1509 je podáváno panství na Leopolda von Neidegg a  stává se součástí jeho panství Brunn am Wald. R. 1812 postupuje zámek Josefu Michaelovi von Ehrenfels a je až do dneška v držení rodiny Ehrenfels.

Zámek leží na opevněném místě na zvýšené terase v jihozápadní části obce. Zámek tvoří nepravidelná dispozice, dvoupatrová 3 křídla na polygonálním půdorysu. Pozdně gotické jádro pochází z 15. st.
V jižním traktu je ve sklepích použita původní vlašská klenba. Dodnes jsou z vnějšího opevnění zachovány příkopy a valy, parkánová hradba byla rozebrána.
V druhé stavební fázi, pravděpodobně v 16. st., byly z východní strany přistavěny 2 polygonální věže. V této fázi byla též zvýšena obytná křídla o jedno (třetí) patro. Ve 20. st. byl stav budov v tak špatném stavu, že byly opět sníženy o jedno patro. Dispozice byla od západní strany uzavřena hradbou s cimbuřím. Dvůr byl původně vybaven arkádami.
Protože ze severní strany navazuje na objekt plochý terén, bylo nutné vybudovat příkop s kontreskarpou, a k němu z boku byl nasypán val. V této části je ve starých listinách popisována "zámecká zahrada". Poněvadž se do dnešních časů z ní nic nezachovalo, je těžké určit zda li šlo o sad nebo park.
V okolí se nachází hrady Albrechtsberg, Hartenstein a Hohenstein

 hrad Krumau

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Oberranna