Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


IDOLSBERG 
původně středověký hrad renesančně přestavěný a spojený s raně barokním kostelem

První písemná zmínka spojená se jménem Ortolf von „Indosberg" je datována k r. 1143, dále byl mezi lety 1160 -70 zmiňován „Pruno de Cidolfesperg". V r. 1164 a 1172 se zde objevuje další (snad mladší) „Ortolfus de Cidolfsperg". Poslední písemná zpráva o jednom členu tohoto rodu pochází z doby 1170 - 80.
Od r. 1347 jsou zde uvedeni Jan von „Keyau" a na Idolsbergu a jeho manželka Kateřina. V r. 1368 je listinně připomínán jeho syn Wolf Rauche „Keyauer“.
V průběhu 15.st. přechází panství na pány von Jaispitz a Kunstadt. Od r. 1524 je zdější zboží v majetku Jana von Lamberg, ale již r. 1546 přechází na Erasma Leissera. Ten zastával protestantskou víru a tak byl hrad i obec na začátku 30-ti leté války zničen.
Dále je od r. 1731 ve vlastnictví svobodného pána Jana von Megier, k . 1790 přechází na hraběte Josefa Stiebara. Již jej r.1809 vlastní Josef Edler von Hopfen a r. 1825 kníže Bedřich Alfréd von Schönburg-Hartenstein.
Po požáru v r. 1835 byl hrad znovu obnoven a k r. 1845 přechází do majetku svobodného pána Evžena von Wacken.
Na začátku 20.st. patří rodu Waldstein - Wartenberg. Od r.1974 je majetkem Dr. Alexandra Waldstein - Wartenberg.

Skupina budov farního kostela a bývalého hradu se nalézá přímo v centru obce, těsně u silnice procházející celou obcí. Komplex svou polohou patří mezi vrcholně středověké stavby.
Dnes již bohužel nezachovaný hradní areál, byl možná již v první stavební fázi členěn na kostel a sídlo šlechty. Dnešní podoba zámku působí velmi střízlivě. Jedná se o čtyřkřídlou, dvou patrovou budovu pocházející z II. pol. 16.st., částečně upravenou již počátkem 17. st.
celkové rekonstrukci a obnově došlo po ukončení 30-ti leté války, zhruba v letech 1784 - 90, společně s restauračními pracemi na sousedním hradě Krumau. K poslední rekonstrukci stavby došlo v r. 1835, kdy byl lomový kámen omítnut a provedena rustika, zdůrazněn půlkruhový portál se slepým výklenkem (původní padací most z počátku 17.st.).
U východního čela zámku stojí dnešní farní kostel sv. Vavřince postavený kolem r. 1600, spojený dnes se zámkem. Sálová stavba s novogotickými rozměrnými okny pochází z přestavby věže v r. 1786.
V okolí se nachází hrady Krumau, Thurnberg a  hrady v sousedním kraji Waldvierteil

 hrad Hohenstein

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Kronsegg