Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


KRONSEGG 
"dvouvěžový hrad" a neobyčejný příklad hradní architektury z pozdního 13. a začátku 14. st.

pohled na hrad z předhradí

půdorys hradu

První písemné zmínky o místním šlechtickém sídle se objevují v pasovském urbáři již r. 1250. Tehdejší kraj pravděpodobně ovládali páni von Maissau. R. 1309 je zde jako vlastník hradu "Chrantzekk "uváděn příslušník rodu von Kuenring, přesně Arnold Praunsdorf.

R. 1354 prodává "pevnost Chranczekk" a příslušné zboží Oldřich Neidegg, leník Kuenringů, Eberhardu von Wallsee. Jestli již v této době byl ustanoven na hradě samostatný purkrabí, nebo bylo panství spravováno purkrabím z Norimberka, není dnes již možné stanovit. Faktem však je, že před r. 1381 bylo toto panství s pevností „Kranczek“ dáno lénem purkrabímu Bedřichu z Norimberka Jindřichem von Zelking. To také znamená, že panství muselo změnit majitele. Před tímto datem držel ještě toto zboží Leopold Weissenberger.
Od pol. 15. st je zde stanoven jako brandenburský leník Schad von Lengenfeld. Po jeho smrti v r. 1492 nastává doba neustálých změn majitelů.
K r. 1497 je zde zapsán jako majitel Wolfgang Meillendorf, 1499 Veit od. Fürst, 1503 Jiřích Seisenegg a 1530 Jan Fuchsberg a Ambros Wisent. Od r. 1542 Jan Weissenberg, jenž je následován pány von Mühlwang (1548). V r. 1567 zde vládne Helmhard Jorger a od r. 1569 páni von Leisser, jmenovitě Christoph Leisser za něhož dochází k celkové renesanční přestavbě.
Než v r. 1646 obsadí hrad švédská vojska a následně plení okolí, vlastníl zboží Jindřich Konrád Schreyer. Švédové na ústupu hrad vypálili. R. 1663 získává panství lénem baron von Gey-Mann s podmínkou hrad opět obnovit.
Od r. 1679 je hrad a panství v držení barona Karla von Hackelberg na Landau, jehož rod zde hospodaří až do r. 1733. Za jejich vlády hrad prodělá další stavební úpravy.
Když panství získává baron von Heuel, je přesto popisován jako „...na spadnutí“. Von Heuel je r. 1736 vystřídán baronem Františkem Reinholtem von Andlern. Rok 1757 je rokem, kdy jsou zde uváděni jako uživatelé zboží páni von Moser a od r. 1783 hrabě Fuchs. Za tohoto majitele se stává dosavadní brandenburské léno rakouským zemským lénem.
R. 1850 získává panství hrabě Karel Wolfgang von Aichelburg a r. 1928 přechází hrad do majetku města Langenlois. Díky tomu nastává v letech 1988 až 1994 nákladná a velkorysá oprava celého hradu za výrazné podpory Dolního Rakouska. Po skončení těchto prací byl hrad zpřístupněn veřejnosti.

Zřícenina hradu Kronsegg leží na návrší, na pravém břehu potoka Loisbach. Jedná se o vcelku velkou hradní dispozici orientovanou západo-východním směrem, jenž se velmi dobře dochovala do dnešní doby. Její stav je neobyčejným příkladem hradní stavby z pozdního 13. a začátku 14. st. Dle terminologie se jedná o tzv. "dvouvěžový hrad".
Uzavřené jádro hradu se rozkládá v areálu o rozměrech cca 50 x 16 m a svou koncepcí sahá zpět do II. pol. 13.st. Ze západní strany svahu se nachází bergfrit, hranolová věž o délce strany 8 m a tloušťce zdí 2 – 2,4 m. Palác obdélného půdorysu o rozměrech cca 8 x 15 m a část obvodové hradby společně s bergfritem, pocházejí z první stavební etapy. K této nejstarší zástavbě byly postupně přistavovány nové budovy.
Část severní obvod. hradby byla zdvojena na šířku 2 m, v jižní části vznikla úplná novostavba, na kterou navazovala výstavba brány a věž s kaplí. Další zvláštnost je dosud k vidění v dalším využití starého paláce, jehož tloušťka zdí byla tehdy velmi slabá a tak došlo ze všech stran ke zdvojení zdí. Tím byly zesíleny na 2 až 2,7 m a pravděpodobně byl současně palác zvýšen i o jedno podlaží.
Následovala výstavba budov (kuchyně, hospodářské stavby) u obvodové hradby. Štíhlá, na přístupové straně stojící věž zabezpečovala bránu, v jejím 1. patře se nalézala kaple. Ta obsahuje konicky se zužující ostění dveří a oken, výklenky ve stěnách. Ve výklenku východní zdi je umístěn oltář, nika si uchovala freskovou výzdobu, datovanou do pozdního 14. st.
Následující stavební fáze v průběhu středověku a částečně i novověké, dále zaplňovaly prostor vnitřních nádvoří, rozdělených napříč položeným 4. podlažním palácem. Dodnes se na něm zachovalo množství architektonických detailů a prvků z průběhu 13. – 16. st. Částečně se objevují i barokní prvky.
Malý, pozdněgotický parkán vznikl ve východní části dispozice a byl posléze přestavěn na předhradí, které se rozšířilo jižním a západním směrem. Starý vstup do jádra skrz bránu s padacím mostem z východu je do dnešní doby zachován. Hluboký, do skály vytesaný šíjový příkop na západě, pravděpodobně vznikl v několika stavebních fázích, pravděpodobně v době vrcholného středověku. Na další příkop navazuje ze západu skalní hřeben a u něho dvůr s dřívejším hospodářským areálem. Nad vlastním příjezdem byl od jihu vystavěn pozdněstředověký statek, který je dodnes obýván.
Jednoduše koncipované vnější opevnění z I. pol. 15. st. nebylo přizpůsobeno na obranu proti použití palných zbraní. Přestože byl hrad používán až do 18. st., nebyl vybaven vnějším opevněním, odpovídajícím požadavkům obrany.
Hrad je výborným příkladem málo dochovaných staveb 14. st. a přestože středověké budovy jsou obklopeny novodobými stavbami, zůstaly zachovány dobové detaily.
V okolí se nachází hrady Schönenburg a Falkenberg

 hrad Idolsberg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Krumau