Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


OBERPLANK 
nepatrné zbytky menšího hradu změněné na kostel a hřbitov

Mezi lety 1130 až 40 se objevují první písemné zmínky o jakémsi …"Egino de Plauniche", členovi svobodného šlechtického rodu z Oberplanku. Mezi r 1151 až 56 a potom ještě v r. 1171 se zase objevují zase zprávy o "Hainricus de Plawinich". Jeho syn Otto byl misteriálem zemského knížete. Z let 1250 až 1260 se v pasovském urbáři (Bavorsko) poprvé objevují zprávy o rozdělení na Horní a Dolní Plank ("Plenich Superior", "Plenich Inferior"). Poslední příslušník rodu von Plank, Seyfried, umírá kolem r. 1347 a vlastníkem tohoto zboží se stává zemský kníže. Nechává časem panství rozdělit na dvě části, přičemž jedna část připadne k panství Hardegg.
Od r. 1377 se zde objevují příslušníci rodiny von Stockhorn, jako lenní vlastníci hardegské části a poloviny místního opevnění. R. 1443 kupuje Sigmund von Stockhorn i druhou polovinu panství a obě spojuje v jeden celek. Bohužel hrad byl v průběhu husitských nájezdů definitivně zničen a r. 1463 je uváděn jako pustá pevnost.
R. 1479 kupují panství Plank páni von Puchberg, kteří jej vlastnili až do r. 1848. Dnešními majiteli pozemků jsou rodiny Bloch a Salek.

Zbytky hradu Oberplank se nachází 4,6 km severozápadně od Schönenburgu na Kampu. Na chází se na okraji Oberplanku v části Filialkirche-Magdalena. Hrad byl vystavěn na svažité skalní terase, která na východní a jižní straně příkře klesá ke korytu řeky Kamp. Na severní a západní straně byla přístupná terasa opevněna příkopy a kamennou hradbou.
Hradní zbytky se nachází v těsné blízkosti zdejšího kostelíka a oberplanských domů č.p. 11 a 31 v jejichž zahradách se dosud nachází i dnes značně hluboké hradní příkopy. z původního hradu se mnoho nedochovalo. Bývalý „Labutí dvůr (34 x 30 m) byl změněn v minulosti na hřbitov, některé zdi byly využity při výstavbě dnešního kostela a okolních domů. Nejzachovalejší zeď (hradba) se nachází na jižní a východní straně hradního areálu, jejíž jádro pochází pravděpodobně z II. pol. 12. st. Po budovách se dochovaly místy jen terénní relikty a nerovnosti. Přesto zde v zachovalých zdech nalezneme odlesky bývalé slávy hradu v podobě zdiva "opus spicatum" (kostelní kněžiště).
V okolí se nachází hrady hlavně severněji v okrese Waldvierteil

 hrad Oberranna

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Ottenstein