Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


STEINEGG 
zřícenina zřejmě nedostavěného válkou zaniklého hradu

zbytek brány zbytek brány

palác zbytek brány

 

První listinné zmínky pochází z let kolem r. 1210 a týkají se vévody Leopolda VI. zvaného "Cholo de Steinekke". Z toho lze usuzovat, že hrad Steinegg byl založen již koncem 12.st. Páni von Steinegg jsou uváděni písemně ještě v r. 1260. V písemných pramenech se dále objevují až do pol. 14 st.
Po nich drželi zdejší zboží páni von Maissau. V letech 1409 a 1410 je obec Steinegg jmenována v souvislosti s jakýmisi právními úkony. R. 1428 kupuje panství a hrad vévoda Albrecht. Téhož roku je hrad vojensky napaden a zničen. Poté byl zřejmě ještě částečně obnoven, neboť majitelé jsou zde uváděni ještě v r. 1487.

Zřícenina hradu leží v kopcovitém terénu na pravém břehu řeky Kamp. Podlouhlá a strmá skalní ostrožna poskytla prostor pro stavební místo o rozměrech cca 155 m x 30m. Hrad je rozdělen na předhradí a horní hrad. Od okolí je oddělen hlubokým, do skály vytesaným šíjovým příkopem. Samotný hrad je od svého předhradí také oddělen dalším příkopem.
Přes výše uvedený příkop se vešlo branou do prostoru bývalého opevněného předhradí o rozměrech cca 60 x 60 m. Zde se nedochovalo téměř nic z bývalých budov a hradeb. Nachází se zde pouze nepatrné zbytky zdiva a stopy po opracování skal. Hrad je pravidelného obdélníkovitého půdorysu o rozměrech 75 x 22 m, pouze jedna jeho kratší stěna je zalomena pod tupým úhlem. Do hradu se vcházelo mohutnou bránou, v nárožích armovanou tesanými kvádry a staticky jištěnou „podpěráky“. Brána poněkud vystupovala z čela hradby a do dnešní doby se z ní dochovaly pouze zbytky. Před ní byl vystavěn ještě malý parkán. Nedaleko brány, na malé skalce, se dosud vyskytují stopy po bývalém bergfritu jenž měl až 2,52 tlusté stěny. Z jeho pater bylo možno účinně bránit prostor před bránou. Za bývalou hmotou bergfritu stojí zbytek paláce, jenž se zachoval místy do výše třetího patra. Zde lze ještě spatřit původní okna, zbytky křížové klenby a bílo-červenou ornamentální výzdobu. Dolní patra jsou románského založení. V horních patrech paláce se nacházela kaple. Další budovy nejsou vidět a lze se jen domnívat o jejich umístění a tvaru.
Hrad byl vystavěn ve dvou fázích. První, kdy byl postaveno jádro, spadá na přelom 12. a 13. st. Teprve až v druhé pol. 13.st. byl hrad přestaven a rozšířen o opevněné předhradí. Stavební práce probíhaly ještě na konci 14. st. Hrad měl být dále rozšiřován, o čemž svědčí i připravené hromady lomového kamene. Bez podrobného archeologického průzkumu bohužel nelze více stanovit.
V okolí se nachází hrady v sousedním okresu  Waldvierteil

 hrad Sichtenberg

zpět na mapu okresu Wachau

hrad Streitwiesen