Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


DOBERSBERG 
zachovalý hrad kastelového typu

Zdejší osídlení bylo prvně zmiňováno již r. 1112, jako trhová osada je však v listinách uvedena až k r. 1230. V r. 1305 se objevuje v dokumentech Bedřich von „Tobrasperg“.

R. 1425 byl hrad zničen husitskými vojsky. Od r. 1522 je ve vlastnictví rodu von Puchheim. R. 1570 nechal Zikmund von Puchheim vystavět nový zámek. Již v r. 1588 přechází do majetku rodu von Fernberg, r. 1645 mění opět majitele – svobodný pán von Montrichier.

Následuje další rod hrabat Herberstein od r. 1676. Později, v r. 1802 je ve vlastnictví hrabat von Grünne. R. 1805 nechali provést částečnou přestavbu.
Po II. sv. válce byl těžce poškozen a tak v r. 1972 bylo započato s celkovou rekonstrukcí objektu. Dnes patří objekt obci, která v něm zřídila přírodovědné muzeum a slouží také jako obecní úřad.

Dnešní zámek se nachází na stejném místě jako středověký hrad stejného názvu. Leží na  zvýšené na sever a východ klesající terase v severní časti obce.
Jedná se o strohou, třípatrovou, čtyřkřídlou stavbu seskupenou kolem pravoúhlého nádvoří. Nároží, jakož i střední část západního budovy jsou opatřena předsunutými kulatými věžemi.
Dalekosáhlá přestavba na zámek byla provedena kolem r. 1570 za vlády pánů von Puchheim.  Boční vstup do přízemí leží v mírném svahu, zde jsou dodnes ještě patrné zbytky kamenných ostění kuželových střílen.
Také brána umístěná v jihozápadní věži je opatřena klíčovými střílnami, které chránily vstup do původního sídla. V jižní části leží jednopodlažní přístavba z počátku 19. st. Nádvoří je ze tří stran uzavřeno obytnými trakty.
Z vnějšího opevnění jsou dodnes patrné části mohutného příkopu. Některé prostory hradních budov jsou dnes upraveny pro malé přírodovědné muzeum a bylo zde zřízeno  informační centrum. V západní části dispozice se dříve nacházel park, který byl v průběhu 19. st. zrušen.
V okolí se nachází hrad Karlstein a.d.T. a na sousední Moravě

 hrad Dobra

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Drossendorf