Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


KARLSTEIN  a. d. Thaya
románsko-gotický hrad přestavěný v továrnu na hodiny

půdorys hradu

Hrad byl poprvé v listinách zmíněn r. 1112 jako „Chadelstein“. Až do II. pol. 16. st. byl hrad ve vlastnictví zemského knížete a byl propůjčován nižší šlechtě. R. 1576 přechází hrad do rukou rodu von Puchheim.
V r. 1880 se stává z hradu továrna na výrobu hodin. Do 20. let minulého st. patřil hrad rodině Van der Straten. Následně do r. 1945 sloužil hrad jako studentská noclehárna a v 60. letech jako penzion.
Dnes patří rodině Daum.

Hrad se nalézá na vysoké skalní ostrožně v jižní části města nad údolím řeky Dyje. Areál je orientován severojižním směrem, kdy v severním prostoru ostrožny stojí horní hrad a na jižní straně je předsunuté, prostorné, mírně oddělené, předhradí. To dnes slouží nějaké rolnické činnosti a obklopuje rozsáhlý areál s hospodářskými staveními.
Vstupní část obsahuje  gotické detaily a podobné prvky jako v jádru stavby; vyzdobené štíty a voluty budovy brány mají letopočet "1587".
Před horním hradem leží na místě dřívějších příkopů plochý luční terén, původně ohraničený od předhradí kontreskarpou. Blízko současného vjezdu stojí budova brány s cibulovou střechou (ze 17.st.). Po zasypání příkopu je dnes izolovaná a neplní tudíž již svou funkci.
Horní hrad tvoří třípodlažní budovy na půdorysu nepravidelného mnohoúhelníku, který se k údolní severozápadní straně zužuje. Zde postavená pravoúhlá budova pravděpodobně dříve sloužila jako palác. Před ní byla ve skále vytesána studna, v pozdější době obestavěna dalšími budovami nádvoří.
Budova brány s vjezdem a vedlejší brankou pro pěší v jihozápadním nároží komplexu byla chráněna válcovou věží zapojenou do obvodové hradby. Tento bergfrit vznikl někdy koncem 14.st. Není omítnut a je vystavěn z mohutného klínového zdiva.
Alespoň části vnějšího opevnění na východní straně, v základech zděné z velkých kvádrů a bez omítek, mohou pocházet z konce 13. st. V průběhu času byla z nádvorní strany k vnitřnímu líci hradby přistavěna obvodová zástavba.
16. st. bylo sjednoceno členění oken (nové profilace), na hradním nádvoří vystavěno předsunuté točité schodiště, dva profilované obloukové portály, široký arkýř a do východního křídla, směrem do nádvoří, byla vestavěna kaple. Pochází ze 16.st., je orientovaná severním směrem. Vložena byla  patrně druhotně do nepravidelného prostoru a je zaklenuta hvězdicovou klenbou se erbovým svorníkem.
Spojení jednotlivých poschodí je provedeno jak schodištěm v západním křídle, tak i točitými schody východního traktu.
Většina vnitřních prostor byla již v 60-tých letech 20.st. z důvodu havarijního stavu přestavěna a nebylo možno provést archeologický průzkum. V několika místnostech se však ještě zachovaly části štukatury eventuálně výmalby z dob  renesance a baroka. Následkem opakovaných adaptací v průběhu staletí lze obtížně datovat původní hradní dispozici. Viditelné zděné konstrukce ve sklepích pod palácem a necková klenba sklepů západního křídla pocházejí již ze 14.st.
Při restauračních pracích bylo objeveno pod fasádou v nádvoří západního křídla staré okno pocházející z 15.st., které objasňuje původní patrování. Přístavba východně od věže, před obvodovou hradbou jádra, pochází z mladší stavební fáze. V 19.st. zde byla dočasně zřízena restaurace.
V okolí se nachází hrady Dobersberg, Raabs a.d.T.

 hrad Kamegg

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Kollmitz