Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


KAMEGG 
zarostlá zřícenina gotického hradu bergfritového typu

znak místa

První písemná zmínka vztahující se ke šlechtickému rodu s predikátem von Kamegg pochází z r. 1150. Jednalo se o ministeriální rod sloužící pánům von Kaja. Tento rod zde na hradě sídlil až do r. 1312.
Od II. pol. 14. st. byl majitelem hradu rod von Maissau a mezi lety 1534 až 1620 je ve vlastnictví rodu von Puchheim.
Od II. pol. 14. st. byl majitelem hradu rod von Maissau a mezi lety 1534 až 1620 je ve vlastnictví rodu von Puchheim. V průběhu 17. st. přestal hrad vyhovovat obytným nárokům a reprezentaci, byl opuštěn a ponechán svému osudu.

Již z údolí řeky Kamp viditelná zřícenina se nalézá těsně nad východním koncem stejnojmenné obce, na nevysokém skalním návrší, nad levým břehem Kampu.
Návrší klesá na severu, jihu a západě příkře do údolí, jedině z východu byl možný přístup po téměř rovné pláni, přes kterou byl ve skále vylámán hluboký šíjový příkop. Okolo pahorku uprostřed se rozkládalo jádro hradu, jenž bylo později značně zredukováno. Jeho původní rozsah (přibližně 30 m v průměru) lze v podstatě vysledovat dle průběhu mohutné, polygonální, původní obvodové hradby. Z ní doposud zůstaly zachovány jen části zdí nad severním a západním svahem. Východě a jihu část chybí zcela. Použitý typ zdiva je „opus spicatum“. Nevysoký zbytek hradby v jižním cípu je však vyzděn z přesně vyskládaných kvádrů, které lze obecně datovat do II. pol. 12. st. K části severní obvodové hradby byla druhotně, koncem 13. nebo v ranném 14. st. zevnitř přistavěna nová zeď, čímž se původní vhodně zesílila. Tato přístavba ještě dnes ční do výše téměř 2. patra nad staršími základy, které jsou vyskládány z mohutných kamenných desek, patrně pocházející z pol. 12. st. Zde původně byla k vnitřnímu líci obvodové hradby přistavěna obytná budova (asi palác), z níž se bohužel již nic nezachovalo.
Dřívější přístup do hradu vedl z východní strany a byl zabezpečen mohutným, pravděpodobně samostatně stojícím hranolovým bergfritem na čtvercovém půdorysu s délkou strany 7,20 m a tloušťkou zdí 1,90 m. Věži dnes chybí její východní stěna, která byla natočena směrem k útoku svou hranou. Přístup do věže umožňoval vstupní otvor, situovaný na východní nádvorní straně – portál opatřený lomeným obloukem. Dva krakorce, slepý výklenek a obnovené výtahové zařízení dokazují, že zde dříve stál padací most. Použité lomové zdivo, přesně skládané, lze datovat do II. pol. 13. st.
K vrcholně středověkému hradu původně náležela také hradní kaple. Její zbytky jsou dodnes patrné vně hradního jádra; je položená na jižní izolované terase. Je z ní bohužel zachována jen část vnějšího oltářního výklenku.
Poměrně brzy bylo vystavěno také předhradí současně s parkánem východně a jižně od jádra hradu, které sloužily k zabezpečení přístupu a také ohrazení kaple. Struktura zdiva včetně několik zachovaných detailů náleží k výstavbě části hradu do II. pol. 13. st., přičemž podstatné části brány, která vznikla ve více etapách přísluší do 14. st.
V okolí se nachází hradů Gars a. Kamp, Rosenburg, Zaingrub (tvrz).

 hrad Horn

zpět na mapu okresu Waldvierteil

hrad Karlstein a.d.Thaya