Rakousko

Kraj  Dolní Rakousko - HRADY


MAISSAU   
nejvýznamnější kulturní památka Dolního Rakouska

znak města

První zmínky v historických pramenech pochází z r. 1122. Již tehdy byli zmiňováni páni von Maissau (Missov nebo Mihsouw), jmenovitě Rudolf a Rozinus de Maissau. Tento rod vymírá po meči r. 1440 Otou von Maissau, který je pohřben se svou manželkou v kartouze u Aggsbachu. Nejslavnějšími příslušníky tohoto rodu byli Oto I. a jeho syn Štěpán. Majetek tohoto rodu nelze v takto krátkém článku vyjmenovat. Jen pro zajímavost lze uvést, že jejich panství se rozprostíralo zhruba od Wachau po Pöggstall a od Zwettlu dolů po Weinland.
Následníkem tohoto rodu byli příslušníci rodu von Eckartsau, ale záhy i oni vymírají Jiřím von Eckartsau kolem r. 1500 bez mužských dědiců. Jeho dcera Anežka se poté provdala za Otu von Zelking. Jejich dcera Magdalena zdědila panství r. 1526 a brzy se provdala za pána Šebestiána von Traun. Adam, jediný syn vzešlý z tohoto manželství, zdědil po matce toto panství v r. 1537. R. 1653 byl příslušníci tohoto rodu povýšeni do stavu říšských hrabat. Hrabata von Abensperg a Traun jsou od r. 1526 nepřetržitými vlastníky panství Maissau, které se rozkládá jak kolem stejnojmenného města, tak i u Wolkersdorfu. Další majetek pak rodina vlastní ve Weinvierteilu a Waldvierteilu. Na tomto místě je potřeba připomenout, že k „rodinnému stříbru“ patří také hrad Rappottenstein.
V r. 1645 padl hrad a část města za oběť útoku švédských vojsk. Díky tomu byly v následujících stoletích prováděny časté stavební úpravy, jak obytného charakteru, tak i vojenského významu. V okolí hradu se nachází rozlehlý park, který navazuje přímo na rozsáhlou lesnatou plochu v sousedství města. Při pohledu na hrad jasně vidíme dvě odlišné části. Od města se táhne areál budov přestavěných v 19. st. v romantickém novogotickém stylu. Zadní část, blíže k lesu, je podstatně starší a pochází hlavně z 15. st.

Hradní areál je rozdělen na opevněné předhradí (dolní hrad) a poměrně mohutný horní hrad. Přístup k hradu vede od jihu, kde se dříve nacházel hluboký šíjový příkop. Dále cesta vede skrz dvoupatrovou branskou věž, vedle které se nachází hospodářský trakt. V patře věže se nachází sdružené dvojité půlkruhové okno se sloupky. Hranolová věž je zakončen valbovou střechou, jejíž krov spočívá na krakorcích. Brána byla postavena v r. 1879; do zdiva byly vloženy alianční erby, nalevo Abensperg-Traun s letopočtem 1563 a napravo Traun-Polheim s datem 1583. Oba jsou lemovány nádhernou kartuší s datem 1460.
Obě strany brány lemují protáhlá, dvoupatrová hospodářská křídla, s příkrými sedlovými střechami. Budovy byly postaveny počátkem 17. st. Nad západní portálem se nachází další kartuš s aliančním erbem von Traun-Zinzendorf s datem 1683. Tento trakt (západní) byl přestavěn v r. 1896.
Předhradí od hradu je odděleno širokým nádvořím a silnou hradbou (přímé pokračování městského opevnění). Do horního hradu se vchází přes malou skalní terasu, kde se nalézá šestihranná schodišťová věž s jehlanovou střechou. Nad vstupním portálem se nachází opět alianční erb Abensperg-Traun s datem 1879. Nad okny jsou vetknuty do zdiva erby ostatních vlastníků panství.
Horní hrad je nejstarší částí komplexu. Jádro hradu se svou mohutnou věží pocházející z přelomu 13 a 14. st. v severovýchodním rohu, bylo v 16 a 17. st. postupně rozšiřováno. Další velká přestavba a výstavba proběhla po r. 1870 dle projektu Jana Julia Ramana von Ringe a Augusta von Schwendenwein. Hradní budovy jsou seskupeny kolem malého, přibližně čtvercového nádvoří, které se směrem na jih hákovitě protahuje. K středověkému hradu patří jižní konec nádvoří, kde se nachází dvouposchoďové obytné křídlo. V něm jsou ukryty gotické sály ze 14. st. s křížovými klenbami. Zde byla také zřízena r. 1964 nová hradní kaple, nad níž se dříve nacházelo hradní divadlo (užívané v 16 a 17. st.). To bylo 1870 zrušeno. Zde stojící schodiště bylo vystavěno v r. 1920.
Severní část nádvoří zaujímá dvou až tří patrový obytný trakt, pravděpodobně v jádru také gotický. Průčelí bylo v 16. st. stavebně upraveno sgrafitovým dekorem a v patře dřevěnou krytou pavlačí. Kamenná studna s chrličem v podobě delfína pochází až ze 17. st.
Průčelí západního traktu, zakončené dvoupatrovou branskou věží nad průjezdem do nádvoří, bylo upraveno kolem r. 1900. Zašlou slávu této části hradu potvrzuje pouze mohutný, segmentový, pozdně gotický oblouk v bráně. Datum výstavby je, dle letopočtu na fasádě, z r.1578. Nad datumem se nachází erb rodu von Abensperg-Traun s datem 1557.
Flankovací věž na východě byla vystavěna na přelomu 16 až 17. st a díky pozdějšímu zemětřesení byla radikálně snížena.
Za pozornost dále stojí nádherně tvarovaná branská věž (19. st.), sloupové patrové arkády ze 16. st., mramorové okenní parapety nebo monumentální tří ramenné schodiště (19. st.).
Hrad není normálně veřejnosti přístupný. Toto se ale mění dle konání místních slavností a ku příležitostí významných svátků a výročí.
V okolí hrady nebo zámky Limberg, Burgschleinitz (Waldvierteil) a Oberravelsbach

stránky hradu Mailberg

zpět na mapu okresu Weinvierteil

stránky hradu Retz