Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


COMBREMONT le GRAND   
částečně zachovalá tvrz (hrad)
lokace :    46°45'34.03"/  6°49'12.01"

 

    

Rodina jménem Mestral, která přišla do zdejší oblasti z obce Rue, (kanton Freiburg), sehrála výraznou roli v regionu Waadt. Jedním z členů rodu byl Petr, který zastával v letech 1517 až 1536 úřad fojta v Payerne. Jeho bratr Girard, jenž sloužil u bernského vojska jako praporečník, získal po dobytí celého území Waadt kontingent (příděl) v Payerne. Tato skutečnost, která se jeví jako zrada, vysvětluje se díky starému spojenectví a těsným přátelským vztahům mezi městy Payerne a Bern.
Vláda nad panstvím Combremont-le-Petit zůstala u rodiny Mestral až do r. 1630, než jim byla odňata Jeho excelencí z Bernu, následkem jednoho nešťastného procesu s čarodějnicemi, za které byla rodina údajně odpovědná. Co se panství v Combremont- le-Grand týče, tak alespoň zčásti patřilo i nadále rodině z Mestral za vlády (Suzeränität) v Bernu, neboť dost velká část patřila k Cheneaux z Estavayer.
Dva domy ve vesnici mají plasticky zdobený erb, patrně se jedná o variantu šlechtického znaku rodu Cheneaux. V r. 1760 zdejší rod vymřel po přeslici, to znamená, že neměl již dalšího mužského dědice.

 Srovnání mezi hradem z r. 1740 a jeho současnou podobou je velmi zajímavé. Starý "kastel" měl ještě středověkou feudální podobu v průběhu 18. stol., kdy součástí dispozice byla jedna mohutná obytná věž, obvodová hradba, vybavená cimbuřím, měla ještě zachované omítky, v nárožích stály kvůli zvýšení obranyschopnosti malé věžičky a další předsunuté bašty uzavíraly celý areál. Všechny tyto staré hradní konstrukce bohužel zmizely, když se panstvo rozhodlo sjednotit výšku všech střech, takže je nechali snížit.
Ale co se dosud nezměnilo, je jednopatrová věž s průjezdem brány, která má ještě zachované své původní střílny pro arkebuzy v prostoru pod střechou, gotické vstupní dveře s plasticky zdobeným erbem rodu Mestral z Rue a rodiny z Erlachu. Tyto vstupní dveře s gotickým lomeným obloukem byly pravděpodobně druhotně osazeny rodem Mestral. Stalo se tak po zajímavém vnitřním nádvoří, obklopeném ze dvou stran klenutým loubím z gotického období a arkádami z renesance. Nad tím stojí dnes uzavřená dřevěná galerie. Jednotlivé pokoje obsahují staré komíny, které z tohoto hradu činí velmi komfortní sídlo.
Objekt je veřejnosti nepřístupný.

Nejblíže se nachází vesnická tvrz Treytorrens

 hrad Avenches 

zpět na mapu Broye-Vully

městské opevnění v Cudrefin