Vaud / Waadt


Distrikt  Broye-Vully - HRADY


TREYTORRENS    
zachovalá "vesnická" tvrz
lokace :    46°46'16.62" /  6°48'3.82"

 

  

Již ve 12. stol. patřili páni z Treytorrens mezi nejvyšší šlechtické rody své země. Patrně byli podřízeni pouze (byli vazaly) biskupovi z Lausanne. Od pol. 13. stol. se stali spojenci vévody Petra Savojského.
Rod pánů z Treytorrens ve druhé pol. 13. stol. se rozrostl do mnoha větví a přesto že byl tolik početný, jeho moc začala postupně upadat. Mladší členové rodu se přestěhovali do měst Yverdon, Payerne a Moudon, později pozbyli své postavení a stali se z nich obyčejní měšťané.
Cuénet z Treytorrens, obyvatel města Yverdon, obnovil přibližně v pol. 14. stol. původní rozsah panství svých předků. Jeho rodová linie dále pokračuje až do 16. stol. Po vymření posledního člena rodiny dochází v r. 1543 k prodeji majetku pánů z Treytorrens. Tehdy byl učiněn soupis majetku panství, kde je uvedena pevnost, opevněný dům (tvrz), zámek, stáje, a další budovy hospodářského charakteru.
V dnešní době můžeme spatřit starou opravovanou budovu a vedle kostela ještě jednu, která je pravděpodobným pozdějším šlechtickým domem pánů z Treytorrens, jehož výstavba se datuje do konce 15. stol.
V okolí částečně zachovalý hrad v Combremont le Grand

 hrad a město Moudon 

zpět na mapu Broye-Vully

hrad Villarzel