Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


STEINTURM  (franc. Cour Neuve)  (Vissoie)   
zachovalý středověký donjon
lokace :   46º12´52.55´´ /  7º35´9.11´´

znak města Vissoie

Obec Vissoie se nachází na skalní terase ve výšce 1204 m nad mořem uprostřed údolí d´Anniviers. Již zdálky je viditelná hranolová středověká věž, která byla vystavěna již ve 13. stol.
Kdysi byla obývána biskupskými kastelány, kteří zde plnili funkci správců církevních majetků. Ve středověku byla věž obytná, byla majetkem sionského biskupa a byla také nazývána Cour Neuve.
V dnešní době prostory jejích jednotlivých poschodí slouží sezónním výstavám. Kromě toho „zámek“, jak mu dnes říkají, byl upraven pro potřeby knihovny „Mediatheque Valais – Martigny“.

Věž je obdélného založení (9,15 x 7,9 m) a je vybudována z pravidelného kvádrového zdiva o tloušťce přes 1 m s armovanými nárožími. Dodnes dosahuje výšky pěti pater (16,7 m). Horní patro je ještě dnes opatřeno cimbuřím s velkými prolukami na použití palných zbraní a je zakryto strmou valbovou střechou.
Nejblíže se nachází památky ve městě Sierre.

 tvrz Loc

zpět na mapu Sierre

hrad Chalais