Wallis


Zenden Sierre/Siders - HRADY


CHALAIS     
zřícenina středověkého donjonu
lokace :   46º15´59.58´´ /  7º30´33´´

znak města a okresu

Chalais

Věž hradu se nachází na návrší nad severním okrajem obce Chalais, hned vedle silnice vedoucí do Chippis. Dnes částečně zřícená věž byla vystavěna ve 13. stol., původně se jednalo o hranolovou čtyřbokou obytnou věž.
Věž, jenž byla součástí nevelkého hradu, byla majetkem feudální rodiny z Chalais. Hrad byl patrně vystavěn biskupstvím ze Sionu. Po něm jej získává šlechta s přídomkem Bluvignoud a později se zde vystřídala v držení celá řada dalších šlechtických rodů, např. páni von Chevron nebo vidomnes (správci) ze Sionu a Sierre, kteří od biskupa odkoupili zdejší panství v polovině 16. stol.
R. 1856 se měl údajně někdo bezúspěšně pokoušet věž zbourat a rozebrané kamenné zdivo použít k vybudování nového kostela. Během r. 1930 majitel okolních pozemků nechal odsekat spodní část pahorku na kterém věž stojí a přizpůsobit jej pro pěstování vinné révy. V r. 1936 došlo k sesuvu půdy a téměř polovina věže nad odtěženým prostorem se zřítila.
Nejblíže se nachází památky ve městě Sierre a Granges (hrad Batie a tvrz Tavelli).

 tvrz Steinturm

zpět na mapu Sierre

hrad Batie