Wallis


Zenden Visp - HRADY


EMBDATURM   (Stalden) 
zachovalý donjon a dům správce oblasti
lokace :   46º14´0.99´´ /  7º52´11.00´´

znak okresu a obce Stalden

.

znak okresu Embda

Sídlo rodiny "in Curiis" nebo "z Embda" ze 13. stol. je třípatrový, dobře zachovalý donžon, ještě dnes používaný k bydlení.
Městečko Stalden je poprvé zmiňováno na počátku 13. stol. Je rozloženo na styku dvou údolí : Saas a Niklaus. Ve středověku se zde větvily obchodní stezky do údolí Saas (Monte Moro a Antronapass), a údolí Niklaus (Theodulpass). V této době mělo velký obchodně-politický význam, čemuž vděčí právě za svou polohu v sedle průsmyku. Významu brzy také využila místní drobná šlechta. Dodnes se nám zachovaly památky na tyto doby v podobě jejich původních sídel, jako věž Embda (1346), současná věž kostela, Meierturm (věž správce) atd.
V neklidných dobách na konci středověku většina těchto rodů vymřela nebo se odstěhovala a význam města upadal. Tato situace se změnila až výstavbou mostu u Chinegga Oldřichem Ruffinerem z Prismellu (1544) a mostu u Riti Janem Pinellem (1599).
V následujícím stol. význam města opět roste a brzy je jeho bohatství a kamenná zástavba v kontrastu s okolní krajinou posetou převážně dřevěnými domy, jako např. v Kostelní ulici.

V letech 1798 až 1802 byl Stalden hlavním městem stejnojmenného okresu. Ten byl tvořen údolími Saas (Monto Moro) a sv. Niklaus (Theodul) až do Staldbachu, kde bylo tehdy celkem 19 obcí. Později byl spojen s okresem Visp (1811 až 1814). Tehdy byla dnešní obec vytvořena spojením dalších tří osad.
Donžon pánů von Embda je tvrzi podobná obytná budova se samočinným zavíracím mechanismem dveří (Türschliesser), arkýři a dalšími hradními prvky, podle kterých jí "snadno" poznáme (musíme však vědět kde stojí :-)).
Objekt je v soukromých rukou a interiér je veřejnosti nepřístupný.

MEIERTURM   (Stalden)   
zbytek sídla správce v podobě částečně kamenného domu
lokace :   46º13´59.78´´ /  7º52´15.09´´

Meierturm je zajímavá budova v obci Stalden, jenž stojí ve vstupní části starého jádra obce. Původně byla tvořena několika patrovou kamennou věží s přistavěným kamenným domem. Komplex tvrze doplňovaly dřevěné hospodářské budovy a zřejmě také dřevěná ohrada s ochozem. Sloužila jako obydlí a zázemí správce města a okresu. Vybíralo se zde také clo a poplatky za použití mostů. Součástí lokality byly pevné sklady a možnost přenocování poutníků a kupců. V r. 2007 byla tato budova na prodej za cca 2 500 000 franků
Meierturm stojí v níže položeném místě nežli Embdaturm, v podstatě na začátku jádra městečka tvořeného ještě dnes převážně typickými dřevěnými domky a kůlnami. Na svahu za tvrzí stojí kostel s původní románskou věží a hřbitovem.
Dále do údolí Niklaus se klene starý dnes již nepoužívaný most, který je převýšen novým jednooblouokovým mostem, jehož překonání je také zážitkem.
Nejblíže se nachází Meierturm v St. Niklaus a další památky v městě Visp

 tvrz Pflanzetta (Visp)

zpět na mapu Visp

tvrz Meierturm (St. Niklaus)